Karatau, January 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 19 Jumada al-Akhir Monday 07:24 08:47 13:25 16:14 17:56 19:19
2 January 20 Jumada al-Akhir Tuesday 07:25 08:47 13:25 16:15 17:57 19:20
3 January 21 Jumada al-Akhir Wednesday 07:25 08:47 13:26 16:16 17:58 19:21
4 January 22 Jumada al-Akhir Thursday 07:25 08:47 13:26 16:17 17:59 19:21
5 January 23 Jumada al-Akhir Friday 07:25 08:47 13:26 16:18 18:00 19:22
6 January 24 Jumada al-Akhir Saturday 07:25 08:47 13:27 16:19 18:01 19:23
7 January 25 Jumada al-Akhir Sunday 07:25 08:47 13:27 16:20 18:02 19:24
8 January 26 Jumada al-Akhir Monday 07:25 08:47 13:28 16:21 18:03 19:25
9 January 27 Jumada al-Akhir Tuesday 07:25 08:46 13:28 16:22 18:04 19:26
10 January 28 Jumada al-Akhir Wednesday 07:25 08:46 13:29 16:23 18:05 19:27
11 January 29 Jumada al-Akhir Thursday 07:24 08:46 13:29 16:24 18:06 19:28
12 January 1 Rajab Friday 07:24 08:46 13:29 16:25 18:08 19:29
13 January 2 Rajab Saturday 07:24 08:45 13:30 16:27 18:09 19:30
14 January 3 Rajab Sunday 07:24 08:45 13:30 16:28 18:10 19:31
15 January 4 Rajab Monday 07:23 08:44 13:30 16:29 18:11 19:32
16 January 5 Rajab Tuesday 07:23 08:44 13:31 16:30 18:12 19:33
17 January 6 Rajab Wednesday 07:23 08:43 13:31 16:31 18:14 19:34
18 January 7 Rajab Thursday 07:22 08:43 13:31 16:32 18:15 19:35
19 January 8 Rajab Friday 07:22 08:42 13:32 16:34 18:16 19:36
20 January 9 Rajab Saturday 07:21 08:41 13:32 16:35 18:17 19:37
21 January 10 Rajab Sunday 07:21 08:41 13:32 16:36 18:19 19:38
22 January 11 Rajab Monday 07:20 08:40 13:33 16:37 18:20 19:40
23 January 12 Rajab Tuesday 07:20 08:39 13:33 16:39 18:21 19:41
24 January 13 Rajab Wednesday 07:19 08:38 13:33 16:40 18:22 19:42
25 January 14 Rajab Thursday 07:18 08:38 13:33 16:41 18:24 19:43
26 January 15 Rajab Friday 07:18 08:37 13:34 16:42 18:25 19:44
27 January 16 Rajab Saturday 07:17 08:36 13:34 16:44 18:26 19:45
28 January 17 Rajab Sunday 07:16 08:35 13:34 16:45 18:28 19:46
29 January 18 Rajab Monday 07:15 08:34 13:34 16:46 18:29 19:48
30 January 19 Rajab Tuesday 07:15 08:33 13:34 16:48 18:30 19:49
31 January 20 Rajab Wednesday 07:14 08:32 13:35 16:49 18:32 19:50