Karatau, August 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 25 Muharram Thursday 03:33 05:05 12:27 17:33 19:43 21:15
2 August 26 Muharram Friday 03:35 05:06 12:27 17:32 19:42 21:13
3 August 27 Muharram Saturday 03:36 05:07 12:27 17:31 19:41 21:11
4 August 28 Muharram Sunday 03:38 05:08 12:27 17:31 19:40 21:10
5 August 29 Muharram Monday 03:40 05:09 12:27 17:30 19:38 21:08
6 August 30 Muharram Tuesday 03:41 05:11 12:27 17:29 19:37 21:06
7 August 1 Safar Wednesday 03:43 05:12 12:27 17:28 19:36 21:04
8 August 2 Safar Thursday 03:44 05:13 12:27 17:27 19:34 21:03
9 August 3 Safar Friday 03:46 05:14 12:27 17:26 19:33 21:01
10 August 4 Safar Saturday 03:47 05:15 12:27 17:25 19:32 20:59
11 August 5 Safar Sunday 03:49 05:16 12:26 17:24 19:30 20:57
12 August 6 Safar Monday 03:50 05:17 12:26 17:24 19:29 20:55
13 August 7 Safar Tuesday 03:52 05:18 12:26 17:23 19:27 20:53
14 August 8 Safar Wednesday 03:53 05:19 12:26 17:22 19:26 20:52
15 August 9 Safar Thursday 03:55 05:20 12:26 17:21 19:24 20:50
16 August 10 Safar Friday 03:56 05:21 12:25 17:19 19:23 20:48
17 August 11 Safar Saturday 03:58 05:23 12:25 17:18 19:21 20:46
18 August 12 Safar Sunday 03:59 05:24 12:25 17:17 19:20 20:44
19 August 13 Safar Monday 04:01 05:25 12:25 17:16 19:18 20:42
20 August 14 Safar Tuesday 04:02 05:26 12:25 17:15 19:17 20:40
21 August 15 Safar Wednesday 04:04 05:27 12:24 17:14 19:15 20:38
22 August 16 Safar Thursday 04:05 05:28 12:24 17:13 19:13 20:36
23 August 17 Safar Friday 04:07 05:29 12:24 17:12 19:12 20:34
24 August 18 Safar Saturday 04:08 05:30 12:24 17:10 19:10 20:32
25 August 19 Safar Sunday 04:09 05:31 12:23 17:09 19:09 20:30
26 August 20 Safar Monday 04:11 05:32 12:23 17:08 19:07 20:28
27 August 21 Safar Tuesday 04:12 05:34 12:23 17:07 19:05 20:26
28 August 22 Safar Wednesday 04:14 05:35 12:22 17:06 19:04 20:24
29 August 23 Safar Thursday 04:15 05:36 12:22 17:04 19:02 20:22
30 August 24 Safar Friday 04:16 05:37 12:22 17:03 19:00 20:20
31 August 25 Safar Saturday 04:18 05:38 12:22 17:02 18:58 20:18