Karatau, November 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 28 Rabi al-Akhir Friday 06:33 07:49 13:05 16:31 18:13 19:30
2 November 29 Rabi al-Akhir Saturday 06:34 07:51 13:05 16:29 18:12 19:29
3 November 1 Jumada al-Awaal Sunday 06:35 07:52 13:05 16:28 18:11 19:28
4 November 2 Jumada al-Awaal Monday 06:36 07:53 13:05 16:27 18:09 19:27
5 November 3 Jumada al-Awaal Tuesday 06:37 07:55 13:05 16:26 18:08 19:26
6 November 4 Jumada al-Awaal Wednesday 06:38 07:56 13:05 16:25 18:07 19:25
7 November 5 Jumada al-Awaal Thursday 06:40 07:57 13:05 16:23 18:06 19:23
8 November 6 Jumada al-Awaal Friday 06:41 07:58 13:05 16:22 18:05 19:22
9 November 7 Jumada al-Awaal Saturday 06:42 08:00 13:05 16:21 18:04 19:22
10 November 8 Jumada al-Awaal Sunday 06:43 08:01 13:05 16:20 18:02 19:21
11 November 9 Jumada al-Awaal Monday 06:44 08:02 13:05 16:19 18:01 19:20
12 November 10 Jumada al-Awaal Tuesday 06:45 08:04 13:05 16:18 18:00 19:19
13 November 11 Jumada al-Awaal Wednesday 06:46 08:05 13:05 16:17 17:59 19:18
14 November 12 Jumada al-Awaal Thursday 06:47 08:06 13:06 16:16 17:58 19:17
15 November 13 Jumada al-Awaal Friday 06:49 08:07 13:06 16:15 17:57 19:16
16 November 14 Jumada al-Awaal Saturday 06:50 08:09 13:06 16:14 17:56 19:16
17 November 15 Jumada al-Awaal Sunday 06:51 08:10 13:06 16:14 17:56 19:15
18 November 16 Jumada al-Awaal Monday 06:52 08:11 13:06 16:13 17:55 19:14
19 November 17 Jumada al-Awaal Tuesday 06:53 08:12 13:06 16:12 17:54 19:14
20 November 18 Jumada al-Awaal Wednesday 06:54 08:14 13:07 16:11 17:53 19:13
21 November 19 Jumada al-Awaal Thursday 06:55 08:15 13:07 16:10 17:52 19:12
22 November 20 Jumada al-Awaal Friday 06:56 08:16 13:07 16:10 17:52 19:12
23 November 21 Jumada al-Awaal Saturday 06:57 08:17 13:07 16:09 17:51 19:11
24 November 22 Jumada al-Awaal Sunday 06:58 08:19 13:08 16:08 17:50 19:11
25 November 23 Jumada al-Awaal Monday 06:59 08:20 13:08 16:08 17:50 19:10
26 November 24 Jumada al-Awaal Tuesday 07:00 08:21 13:08 16:07 17:49 19:10
27 November 25 Jumada al-Awaal Wednesday 07:01 08:22 13:09 16:07 17:49 19:10
28 November 26 Jumada al-Awaal Thursday 07:02 08:23 13:09 16:06 17:48 19:09
29 November 27 Jumada al-Awaal Friday 07:03 08:24 13:09 16:06 17:48 19:09
30 November 28 Jumada al-Awaal Saturday 07:04 08:26 13:10 16:06 17:47 19:09