Karatau, September 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 26 Safar Sunday 05:19 06:39 13:21 18:00 19:57 21:16
2 September 27 Safar Monday 05:21 06:40 13:21 17:59 19:55 21:14
3 September 28 Safar Tuesday 05:22 06:41 13:21 17:58 19:53 21:12
4 September 29 Safar Wednesday 05:23 06:42 13:20 17:56 19:51 21:10
5 September 1 Rabi al-Awaal Thursday 05:25 06:43 13:20 17:55 19:50 21:08
6 September 2 Rabi al-Awaal Friday 05:26 06:44 13:20 17:53 19:48 21:06
7 September 3 Rabi al-Awaal Saturday 05:27 06:46 13:19 17:52 19:46 21:04
8 September 4 Rabi al-Awaal Sunday 05:29 06:47 13:19 17:51 19:44 21:02
9 September 5 Rabi al-Awaal Monday 05:30 06:48 13:19 17:49 19:43 21:00
10 September 6 Rabi al-Awaal Tuesday 05:31 06:49 13:18 17:48 19:41 20:58
11 September 7 Rabi al-Awaal Wednesday 05:33 06:50 13:18 17:46 19:39 20:56
12 September 8 Rabi al-Awaal Thursday 05:34 06:51 13:17 17:45 19:37 20:54
13 September 9 Rabi al-Awaal Friday 05:35 06:52 13:17 17:43 19:35 20:52
14 September 10 Rabi al-Awaal Saturday 05:36 06:53 13:17 17:42 19:34 20:50
15 September 11 Rabi al-Awaal Sunday 05:38 06:54 13:16 17:40 19:32 20:48
16 September 12 Rabi al-Awaal Monday 05:39 06:55 13:16 17:39 19:30 20:46
17 September 13 Rabi al-Awaal Tuesday 05:40 06:56 13:16 17:37 19:28 20:44
18 September 14 Rabi al-Awaal Wednesday 05:41 06:58 13:15 17:36 19:26 20:42
19 September 15 Rabi al-Awaal Thursday 05:43 06:59 13:15 17:34 19:25 20:41
20 September 16 Rabi al-Awaal Friday 05:44 07:00 13:15 17:33 19:23 20:39
21 September 17 Rabi al-Awaal Saturday 05:45 07:01 13:14 17:31 19:21 20:37
22 September 18 Rabi al-Awaal Sunday 05:46 07:02 13:14 17:30 19:19 20:35
23 September 19 Rabi al-Awaal Monday 05:47 07:03 13:14 17:28 19:17 20:33
24 September 20 Rabi al-Awaal Tuesday 05:49 07:04 13:13 17:27 19:15 20:31
25 September 21 Rabi al-Awaal Wednesday 05:50 07:05 13:13 17:25 19:14 20:29
26 September 22 Rabi al-Awaal Thursday 05:51 07:06 13:13 17:24 19:12 20:27
27 September 23 Rabi al-Awaal Friday 05:52 07:08 13:12 17:22 19:10 20:25
28 September 24 Rabi al-Awaal Saturday 05:53 07:09 13:12 17:21 19:08 20:23
29 September 25 Rabi al-Awaal Sunday 05:55 07:10 13:12 17:19 19:06 20:22
30 September 26 Rabi al-Awaal Monday 05:56 07:11 13:11 17:17 19:05 20:20