Taraz, September 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 13 Muharram Tuesday 05:17 06:36 13:17 17:56 19:52 21:11
2 September 14 Muharram Wednesday 05:18 06:37 13:17 17:55 19:50 21:09
3 September 15 Muharram Thursday 05:20 06:38 13:17 17:53 19:48 21:07
4 September 16 Muharram Friday 05:21 06:39 13:16 17:52 19:47 21:05
5 September 17 Muharram Saturday 05:22 06:41 13:16 17:51 19:45 21:03
6 September 18 Muharram Sunday 05:24 06:42 13:16 17:49 19:43 21:01
7 September 19 Muharram Monday 05:25 06:43 13:15 17:48 19:41 20:59
8 September 20 Muharram Tuesday 05:26 06:44 13:15 17:46 19:40 20:57
9 September 21 Muharram Wednesday 05:28 06:45 13:15 17:45 19:38 20:55
10 September 22 Muharram Thursday 05:29 06:46 13:14 17:44 19:36 20:53
11 September 23 Muharram Friday 05:30 06:47 13:14 17:42 19:34 20:51
12 September 24 Muharram Saturday 05:31 06:48 13:14 17:41 19:33 20:49
13 September 25 Muharram Sunday 05:33 06:49 13:13 17:39 19:31 20:47
14 September 26 Muharram Monday 05:34 06:50 13:13 17:38 19:29 20:45
15 September 27 Muharram Tuesday 05:35 06:51 13:13 17:36 19:27 20:43
16 September 28 Muharram Wednesday 05:36 06:52 13:12 17:35 19:25 20:41
17 September 29 Muharram Thursday 05:38 06:54 13:12 17:33 19:24 20:39
18 September 30 Muharram Friday 05:39 06:55 13:12 17:32 19:22 20:37
19 September 1 Safar Saturday 05:40 06:56 13:11 17:30 19:20 20:36
20 September 2 Safar Sunday 05:41 06:57 13:11 17:29 19:18 20:34
21 September 3 Safar Monday 05:42 06:58 13:10 17:27 19:16 20:32
22 September 4 Safar Tuesday 05:44 06:59 13:10 17:26 19:15 20:30
23 September 5 Safar Wednesday 05:45 07:00 13:10 17:24 19:13 20:28
24 September 6 Safar Thursday 05:46 07:01 13:09 17:23 19:11 20:26
25 September 7 Safar Friday 05:47 07:02 13:09 17:21 19:09 20:24
26 September 8 Safar Saturday 05:48 07:03 13:09 17:20 19:07 20:22
27 September 9 Safar Sunday 05:50 07:04 13:08 17:18 19:06 20:20
28 September 10 Safar Monday 05:51 07:06 13:08 17:17 19:04 20:19
29 September 11 Safar Tuesday 05:52 07:07 13:08 17:15 19:02 20:17
30 September 12 Safar Wednesday 05:53 07:08 13:07 17:13 19:00 20:15