Taraz, September 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 23 Muharram Wednesday 05:17 06:36 13:18 17:56 19:52 21:11
2 September 24 Muharram Thursday 05:18 06:37 13:17 17:55 19:51 21:09
3 September 25 Muharram Friday 05:19 06:38 13:17 17:54 19:49 21:07
4 September 26 Muharram Saturday 05:21 06:39 13:17 17:52 19:47 21:05
5 September 27 Muharram Sunday 05:22 06:40 13:16 17:51 19:45 21:03
6 September 28 Muharram Monday 05:23 06:41 13:16 17:50 19:44 21:01
7 September 29 Muharram Tuesday 05:25 06:42 13:16 17:48 19:42 21:00
8 September 30 Muharram Wednesday 05:26 06:44 13:15 17:47 19:40 20:58
9 September 1 Safar Thursday 05:27 06:45 13:15 17:45 19:38 20:56
10 September 2 Safar Friday 05:29 06:46 13:14 17:44 19:37 20:54
11 September 3 Safar Saturday 05:30 06:47 13:14 17:42 19:35 20:52
12 September 4 Safar Sunday 05:31 06:48 13:14 17:41 19:33 20:50
13 September 5 Safar Monday 05:32 06:49 13:13 17:40 19:31 20:48
14 September 6 Safar Tuesday 05:34 06:50 13:13 17:38 19:29 20:46
15 September 7 Safar Wednesday 05:35 06:51 13:13 17:37 19:28 20:44
16 September 8 Safar Thursday 05:36 06:52 13:12 17:35 19:26 20:42
17 September 9 Safar Friday 05:37 06:53 13:12 17:34 19:24 20:40
18 September 10 Safar Saturday 05:39 06:54 13:12 17:32 19:22 20:38
19 September 11 Safar Sunday 05:40 06:55 13:11 17:31 19:20 20:36
20 September 12 Safar Monday 05:41 06:57 13:11 17:29 19:19 20:34
21 September 13 Safar Tuesday 05:42 06:58 13:11 17:28 19:17 20:32
22 September 14 Safar Wednesday 05:43 06:59 13:10 17:26 19:15 20:30
23 September 15 Safar Thursday 05:45 07:00 13:10 17:25 19:13 20:28
24 September 16 Safar Friday 05:46 07:01 13:10 17:23 19:11 20:26
25 September 17 Safar Saturday 05:47 07:02 13:09 17:21 19:10 20:25
26 September 18 Safar Sunday 05:48 07:03 13:09 17:20 19:08 20:23
27 September 19 Safar Monday 05:49 07:04 13:09 17:18 19:06 20:21
28 September 20 Safar Tuesday 05:50 07:05 13:08 17:17 19:04 20:19
29 September 21 Safar Wednesday 05:52 07:06 13:08 17:15 19:03 20:17
30 September 22 Safar Thursday 05:53 07:08 13:08 17:14 19:01 20:15