Taraz, August 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 25 Muharram Thursday 04:31 06:02 13:24 18:29 20:39 22:10
2 August 26 Muharram Friday 04:33 06:03 13:24 18:28 20:38 22:08
3 August 27 Muharram Saturday 04:34 06:04 13:24 18:27 20:36 22:06
4 August 28 Muharram Sunday 04:36 06:06 13:24 18:27 20:35 22:05
5 August 29 Muharram Monday 04:37 06:07 13:24 18:26 20:34 22:03
6 August 30 Muharram Tuesday 04:39 06:08 13:23 18:25 20:33 22:01
7 August 1 Safar Wednesday 04:40 06:09 13:23 18:24 20:31 22:00
8 August 2 Safar Thursday 04:42 06:10 13:23 18:23 20:30 21:58
9 August 3 Safar Friday 04:43 06:11 13:23 18:22 20:29 21:56
10 August 4 Safar Saturday 04:45 06:12 13:23 18:21 20:27 21:54
11 August 5 Safar Sunday 04:46 06:13 13:23 18:21 20:26 21:52
12 August 6 Safar Monday 04:48 06:14 13:23 18:20 20:25 21:51
13 August 7 Safar Tuesday 04:49 06:15 13:22 18:19 20:23 21:49
14 August 8 Safar Wednesday 04:51 06:16 13:22 18:18 20:22 21:47
15 August 9 Safar Thursday 04:52 06:17 13:22 18:17 20:20 21:45
16 August 10 Safar Friday 04:54 06:18 13:22 18:16 20:19 21:43
17 August 11 Safar Saturday 04:55 06:19 13:22 18:15 20:17 21:41
18 August 12 Safar Sunday 04:57 06:21 13:21 18:14 20:16 21:39
19 August 13 Safar Monday 04:58 06:22 13:21 18:12 20:14 21:37
20 August 14 Safar Tuesday 05:00 06:23 13:21 18:11 20:13 21:35
21 August 15 Safar Wednesday 05:01 06:24 13:21 18:10 20:11 21:34
22 August 16 Safar Thursday 05:02 06:25 13:20 18:09 20:09 21:32
23 August 17 Safar Friday 05:04 06:26 13:20 18:08 20:08 21:30
24 August 18 Safar Saturday 05:05 06:27 13:20 18:07 20:06 21:28
25 August 19 Safar Sunday 05:07 06:28 13:20 18:05 20:05 21:26
26 August 20 Safar Monday 05:08 06:29 13:19 18:04 20:03 21:24
27 August 21 Safar Tuesday 05:10 06:30 13:19 18:03 20:01 21:22
28 August 22 Safar Wednesday 05:11 06:31 13:19 18:02 20:00 21:20
29 August 23 Safar Thursday 05:12 06:32 13:19 18:01 19:58 21:18
30 August 24 Safar Friday 05:14 06:34 13:18 17:59 19:56 21:16
31 August 25 Safar Saturday 05:15 06:35 13:18 17:58 19:54 21:14