Taraz, November 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 28 Rabi al-Akhir Friday 06:29 07:45 13:01 16:28 18:10 19:27
2 November 29 Rabi al-Akhir Saturday 06:30 07:47 13:01 16:26 18:09 19:26
3 November 1 Jumada al-Awaal Sunday 06:31 07:48 13:01 16:25 18:08 19:24
4 November 2 Jumada al-Awaal Monday 06:32 07:49 13:01 16:24 18:06 19:23
5 November 3 Jumada al-Awaal Tuesday 06:33 07:50 13:01 16:23 18:05 19:22
6 November 4 Jumada al-Awaal Wednesday 06:35 07:52 13:01 16:22 18:04 19:21
7 November 5 Jumada al-Awaal Thursday 06:36 07:53 13:01 16:21 18:03 19:20
8 November 6 Jumada al-Awaal Friday 06:37 07:54 13:01 16:19 18:02 19:19
9 November 7 Jumada al-Awaal Saturday 06:38 07:56 13:01 16:18 18:01 19:18
10 November 8 Jumada al-Awaal Sunday 06:39 07:57 13:01 16:17 17:59 19:17
11 November 9 Jumada al-Awaal Monday 06:40 07:58 13:02 16:16 17:58 19:16
12 November 10 Jumada al-Awaal Tuesday 06:41 07:59 13:02 16:15 17:57 19:15
13 November 11 Jumada al-Awaal Wednesday 06:42 08:01 13:02 16:14 17:56 19:15
14 November 12 Jumada al-Awaal Thursday 06:43 08:02 13:02 16:13 17:55 19:14
15 November 13 Jumada al-Awaal Friday 06:45 08:03 13:02 16:13 17:54 19:13
16 November 14 Jumada al-Awaal Saturday 06:46 08:04 13:02 16:12 17:54 19:12
17 November 15 Jumada al-Awaal Sunday 06:47 08:06 13:02 16:11 17:53 19:12
18 November 16 Jumada al-Awaal Monday 06:48 08:07 13:03 16:10 17:52 19:11
19 November 17 Jumada al-Awaal Tuesday 06:49 08:08 13:03 16:09 17:51 19:10
20 November 18 Jumada al-Awaal Wednesday 06:50 08:09 13:03 16:08 17:50 19:10
21 November 19 Jumada al-Awaal Thursday 06:51 08:11 13:03 16:08 17:50 19:09
22 November 20 Jumada al-Awaal Friday 06:52 08:12 13:04 16:07 17:49 19:09
23 November 21 Jumada al-Awaal Saturday 06:53 08:13 13:04 16:06 17:48 19:08
24 November 22 Jumada al-Awaal Sunday 06:54 08:14 13:04 16:06 17:48 19:08
25 November 23 Jumada al-Awaal Monday 06:55 08:15 13:04 16:05 17:47 19:07
26 November 24 Jumada al-Awaal Tuesday 06:56 08:17 13:05 16:05 17:47 19:07
27 November 25 Jumada al-Awaal Wednesday 06:57 08:18 13:05 16:04 17:46 19:07
28 November 26 Jumada al-Awaal Thursday 06:58 08:19 13:05 16:04 17:46 19:06
29 November 27 Jumada al-Awaal Friday 06:59 08:20 13:06 16:03 17:45 19:06
30 November 28 Jumada al-Awaal Saturday 07:00 08:21 13:06 16:03 17:45 19:06