Balkash, November 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 15 Rabi al-Awaal Sunday 06:17 07:40 12:47 16:02 17:47 19:09
2 November 16 Rabi al-Awaal Monday 06:19 07:41 12:47 16:00 17:46 19:08
3 November 17 Rabi al-Awaal Tuesday 06:20 07:42 12:47 15:59 17:44 19:07
4 November 18 Rabi al-Awaal Wednesday 06:21 07:44 12:47 15:58 17:43 19:05
5 November 19 Rabi al-Awaal Thursday 06:22 07:45 12:47 15:56 17:41 19:04
6 November 20 Rabi al-Awaal Friday 06:24 07:47 12:47 15:55 17:40 19:03
7 November 21 Rabi al-Awaal Saturday 06:25 07:48 12:47 15:54 17:38 19:02
8 November 22 Rabi al-Awaal Sunday 06:26 07:50 12:47 15:52 17:37 19:01
9 November 23 Rabi al-Awaal Monday 06:28 07:51 12:47 15:51 17:36 19:00
10 November 24 Rabi al-Awaal Tuesday 06:29 07:53 12:47 15:50 17:35 18:59
11 November 25 Rabi al-Awaal Wednesday 06:30 07:54 12:47 15:49 17:33 18:57
12 November 26 Rabi al-Awaal Thursday 06:31 07:56 12:47 15:48 17:32 18:56
13 November 27 Rabi al-Awaal Friday 06:33 07:57 12:47 15:46 17:31 18:55
14 November 28 Rabi al-Awaal Saturday 06:34 07:59 12:48 15:45 17:30 18:55
15 November 29 Rabi al-Awaal Sunday 06:35 08:00 12:48 15:44 17:29 18:54
16 November 30 Rabi al-Awaal Monday 06:36 08:01 12:48 15:43 17:28 18:53
17 November 1 Rabi al-Akhir Tuesday 06:38 08:03 12:48 15:42 17:27 18:52
18 November 2 Rabi al-Akhir Wednesday 06:39 08:04 12:48 15:41 17:26 18:51
19 November 3 Rabi al-Akhir Thursday 06:40 08:06 12:49 15:40 17:25 18:50
20 November 4 Rabi al-Akhir Friday 06:41 08:07 12:49 15:40 17:24 18:50
21 November 5 Rabi al-Akhir Saturday 06:42 08:09 12:49 15:39 17:23 18:49
22 November 6 Rabi al-Akhir Sunday 06:44 08:10 12:49 15:38 17:22 18:48
23 November 7 Rabi al-Akhir Monday 06:45 08:11 12:50 15:37 17:21 18:48
24 November 8 Rabi al-Akhir Tuesday 06:46 08:13 12:50 15:36 17:21 18:47
25 November 9 Rabi al-Akhir Wednesday 06:47 08:14 12:50 15:36 17:20 18:47
26 November 10 Rabi al-Akhir Thursday 06:48 08:15 12:50 15:35 17:19 18:46
27 November 11 Rabi al-Akhir Friday 06:49 08:17 12:51 15:34 17:18 18:46
28 November 12 Rabi al-Akhir Saturday 06:50 08:18 12:51 15:34 17:18 18:45
29 November 13 Rabi al-Akhir Sunday 06:51 08:19 12:51 15:33 17:17 18:45
30 November 14 Rabi al-Akhir Monday 06:53 08:20 12:52 15:33 17:17 18:45