Balkash, August 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 22 Dhu al-Hijja Sunday 03:54 05:37 13:09 18:20 20:35 22:18
2 August 23 Dhu al-Hijja Monday 03:56 05:38 13:09 18:19 20:34 22:16
3 August 24 Dhu al-Hijja Tuesday 03:58 05:39 13:09 18:18 20:33 22:14
4 August 25 Dhu al-Hijja Wednesday 04:00 05:41 13:09 18:17 20:31 22:12
5 August 26 Dhu al-Hijja Thursday 04:02 05:42 13:09 18:16 20:30 22:09
6 August 27 Dhu al-Hijja Friday 04:04 05:43 13:09 18:15 20:28 22:07
7 August 28 Dhu al-Hijja Saturday 04:05 05:44 13:09 18:14 20:27 22:05
8 August 29 Dhu al-Hijja Sunday 04:07 05:46 13:09 18:13 20:25 22:03
9 August 30 Dhu al-Hijja Monday 04:09 05:47 13:09 18:12 20:24 22:01
10 August 1 Muharram Tuesday 04:11 05:48 13:08 18:11 20:22 21:59
11 August 2 Muharram Wednesday 04:13 05:49 13:08 18:10 20:20 21:56
12 August 3 Muharram Thursday 04:15 05:51 13:08 18:09 20:19 21:54
13 August 4 Muharram Friday 04:17 05:52 13:08 18:08 20:17 21:52
14 August 5 Muharram Saturday 04:19 05:53 13:08 18:07 20:15 21:50
15 August 6 Muharram Sunday 04:20 05:55 13:08 18:05 20:14 21:48
16 August 7 Muharram Monday 04:22 05:56 13:07 18:04 20:12 21:45
17 August 8 Muharram Tuesday 04:24 05:57 13:07 18:03 20:10 21:43
18 August 9 Muharram Wednesday 04:26 05:58 13:07 18:02 20:09 21:41
19 August 10 Muharram Thursday 04:28 06:00 13:07 18:01 20:07 21:39
20 August 11 Muharram Friday 04:29 06:01 13:06 17:59 20:05 21:36
21 August 12 Muharram Saturday 04:31 06:02 13:06 17:58 20:03 21:34
22 August 13 Muharram Sunday 04:33 06:04 13:06 17:57 20:02 21:32
23 August 14 Muharram Monday 04:35 06:05 13:06 17:55 20:00 21:30
24 August 15 Muharram Tuesday 04:37 06:06 13:05 17:54 19:58 21:27
25 August 16 Muharram Wednesday 04:38 06:07 13:05 17:53 19:56 21:25
26 August 17 Muharram Thursday 04:40 06:09 13:05 17:51 19:54 21:23
27 August 18 Muharram Friday 04:42 06:10 13:05 17:50 19:52 21:20
28 August 19 Muharram Saturday 04:43 06:11 13:04 17:48 19:50 21:18
29 August 20 Muharram Sunday 04:45 06:13 13:04 17:47 19:49 21:16
30 August 21 Muharram Monday 04:47 06:14 13:04 17:46 19:47 21:14
31 August 22 Muharram Tuesday 04:48 06:15 13:03 17:44 19:45 21:11