Balkash, November 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 17 Rabi al-Akhir Wednesday 06:17 07:39 12:47 16:02 17:48 19:10
2 November 18 Rabi al-Akhir Thursday 06:18 07:40 12:47 16:01 17:46 19:09
3 November 19 Rabi al-Akhir Friday 06:19 07:42 12:47 16:00 17:45 19:07
4 November 20 Rabi al-Akhir Saturday 06:21 07:43 12:47 15:58 17:43 19:06
5 November 21 Rabi al-Akhir Sunday 06:22 07:45 12:47 15:57 17:42 19:05
6 November 22 Rabi al-Akhir Monday 06:23 07:46 12:47 15:56 17:40 19:04
7 November 23 Rabi al-Akhir Tuesday 06:24 07:48 12:47 15:54 17:39 19:02
8 November 24 Rabi al-Akhir Wednesday 06:26 07:49 12:47 15:53 17:38 19:01
9 November 25 Rabi al-Akhir Thursday 06:27 07:51 12:47 15:52 17:36 19:00
10 November 26 Rabi al-Akhir Friday 06:28 07:52 12:47 15:51 17:35 18:59
11 November 27 Rabi al-Akhir Saturday 06:30 07:54 12:47 15:49 17:34 18:58
12 November 28 Rabi al-Akhir Sunday 06:31 07:55 12:47 15:48 17:33 18:57
13 November 29 Rabi al-Akhir Monday 06:32 07:56 12:47 15:47 17:32 18:56
14 November 1 Jumada al-Awaal Tuesday 06:33 07:58 12:47 15:46 17:30 18:55
15 November 2 Jumada al-Awaal Wednesday 06:35 07:59 12:48 15:45 17:29 18:54
16 November 3 Jumada al-Awaal Thursday 06:36 08:01 12:48 15:44 17:28 18:53
17 November 4 Jumada al-Awaal Friday 06:37 08:02 12:48 15:43 17:27 18:52
18 November 5 Jumada al-Awaal Saturday 06:38 08:04 12:48 15:42 17:26 18:52
19 November 6 Jumada al-Awaal Sunday 06:39 08:05 12:48 15:41 17:25 18:51
20 November 7 Jumada al-Awaal Monday 06:41 08:06 12:49 15:40 17:24 18:50
21 November 8 Jumada al-Awaal Tuesday 06:42 08:08 12:49 15:39 17:23 18:49
22 November 9 Jumada al-Awaal Wednesday 06:43 08:09 12:49 15:38 17:22 18:49
23 November 10 Jumada al-Awaal Thursday 06:44 08:11 12:49 15:38 17:22 18:48
24 November 11 Jumada al-Awaal Friday 06:45 08:12 12:50 15:37 17:21 18:48
25 November 12 Jumada al-Awaal Saturday 06:47 08:13 12:50 15:36 17:20 18:47
26 November 13 Jumada al-Awaal Sunday 06:48 08:15 12:50 15:35 17:19 18:46
27 November 14 Jumada al-Awaal Monday 06:49 08:16 12:51 15:35 17:19 18:46
28 November 15 Jumada al-Awaal Tuesday 06:50 08:17 12:51 15:34 17:18 18:46
29 November 16 Jumada al-Awaal Wednesday 06:51 08:18 12:51 15:34 17:18 18:45
30 November 17 Jumada al-Awaal Thursday 06:52 08:20 12:52 15:33 17:17 18:45