Balkash, August 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 25 Muharram Thursday 03:54 05:37 13:09 18:20 20:36 22:18
2 August 26 Muharram Friday 03:55 05:38 13:09 18:19 20:34 22:16
3 August 27 Muharram Saturday 03:57 05:39 13:09 18:18 20:33 22:14
4 August 28 Muharram Sunday 03:59 05:40 13:09 18:17 20:31 22:12
5 August 29 Muharram Monday 04:01 05:42 13:09 18:16 20:30 22:10
6 August 30 Muharram Tuesday 04:03 05:43 13:09 18:15 20:29 22:08
7 August 1 Safar Wednesday 04:05 05:44 13:09 18:14 20:27 22:06
8 August 2 Safar Thursday 04:07 05:45 13:09 18:13 20:26 22:04
9 August 3 Safar Friday 04:09 05:47 13:09 18:12 20:24 22:01
10 August 4 Safar Saturday 04:11 05:48 13:08 18:11 20:22 21:59
11 August 5 Safar Sunday 04:13 05:49 13:08 18:10 20:21 21:57
12 August 6 Safar Monday 04:14 05:50 13:08 18:09 20:19 21:55
13 August 7 Safar Tuesday 04:16 05:52 13:08 18:08 20:18 21:53
14 August 8 Safar Wednesday 04:18 05:53 13:08 18:07 20:16 21:50
15 August 9 Safar Thursday 04:20 05:54 13:08 18:06 20:14 21:48
16 August 10 Safar Friday 04:22 05:56 13:07 18:05 20:13 21:46
17 August 11 Safar Saturday 04:24 05:57 13:07 18:03 20:11 21:44
18 August 12 Safar Sunday 04:25 05:58 13:07 18:02 20:09 21:41
19 August 13 Safar Monday 04:27 05:59 13:07 18:01 20:07 21:39
20 August 14 Safar Tuesday 04:29 06:01 13:07 18:00 20:06 21:37
21 August 15 Safar Wednesday 04:31 06:02 13:06 17:58 20:04 21:35
22 August 16 Safar Thursday 04:33 06:03 13:06 17:57 20:02 21:32
23 August 17 Safar Friday 04:34 06:05 13:06 17:56 20:00 21:30
24 August 18 Safar Saturday 04:36 06:06 13:05 17:54 19:58 21:28
25 August 19 Safar Sunday 04:38 06:07 13:05 17:53 19:56 21:26
26 August 20 Safar Monday 04:40 06:08 13:05 17:52 19:55 21:23
27 August 21 Safar Tuesday 04:41 06:10 13:05 17:50 19:53 21:21
28 August 22 Safar Wednesday 04:43 06:11 13:04 17:49 19:51 21:19
29 August 23 Safar Thursday 04:45 06:12 13:04 17:47 19:49 21:16
30 August 24 Safar Friday 04:46 06:14 13:04 17:46 19:47 21:14
31 August 25 Safar Saturday 04:48 06:15 13:03 17:44 19:45 21:12