Balkash, November 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 28 Rabi al-Akhir Friday 05:17 06:39 11:47 15:02 16:48 18:10
2 November 29 Rabi al-Akhir Saturday 05:18 06:40 11:47 15:01 16:46 18:09
3 November 1 Jumada al-Awaal Sunday 05:19 06:42 11:47 15:00 16:45 18:07
4 November 2 Jumada al-Awaal Monday 05:21 06:43 11:47 14:58 16:43 18:06
5 November 3 Jumada al-Awaal Tuesday 05:22 06:45 11:47 14:57 16:42 18:05
6 November 4 Jumada al-Awaal Wednesday 05:23 06:46 11:47 14:56 16:40 18:04
7 November 5 Jumada al-Awaal Thursday 05:24 06:48 11:47 14:54 16:39 18:02
8 November 6 Jumada al-Awaal Friday 05:26 06:49 11:47 14:53 16:38 18:01
9 November 7 Jumada al-Awaal Saturday 05:27 06:51 11:47 14:52 16:36 18:00
10 November 8 Jumada al-Awaal Sunday 05:28 06:52 11:47 14:51 16:35 17:59
11 November 9 Jumada al-Awaal Monday 05:30 06:54 11:47 14:49 16:34 17:58
12 November 10 Jumada al-Awaal Tuesday 05:31 06:55 11:47 14:48 16:33 17:57
13 November 11 Jumada al-Awaal Wednesday 05:32 06:56 11:47 14:47 16:32 17:56
14 November 12 Jumada al-Awaal Thursday 05:33 06:58 11:47 14:46 16:30 17:55
15 November 13 Jumada al-Awaal Friday 05:35 06:59 11:48 14:45 16:29 17:54
16 November 14 Jumada al-Awaal Saturday 05:36 07:01 11:48 14:44 16:28 17:53
17 November 15 Jumada al-Awaal Sunday 05:37 07:02 11:48 14:43 16:27 17:52
18 November 16 Jumada al-Awaal Monday 05:38 07:04 11:48 14:42 16:26 17:52
19 November 17 Jumada al-Awaal Tuesday 05:39 07:05 11:48 14:41 16:25 17:51
20 November 18 Jumada al-Awaal Wednesday 05:41 07:06 11:49 14:40 16:24 17:50
21 November 19 Jumada al-Awaal Thursday 05:42 07:08 11:49 14:39 16:23 17:49
22 November 20 Jumada al-Awaal Friday 05:43 07:09 11:49 14:38 16:22 17:49
23 November 21 Jumada al-Awaal Saturday 05:44 07:11 11:49 14:38 16:22 17:48
24 November 22 Jumada al-Awaal Sunday 05:45 07:12 11:50 14:37 16:21 17:48
25 November 23 Jumada al-Awaal Monday 05:47 07:13 11:50 14:36 16:20 17:47
26 November 24 Jumada al-Awaal Tuesday 05:48 07:15 11:50 14:35 16:19 17:46
27 November 25 Jumada al-Awaal Wednesday 05:49 07:16 11:51 14:35 16:19 17:46
28 November 26 Jumada al-Awaal Thursday 05:50 07:17 11:51 14:34 16:18 17:46
29 November 27 Jumada al-Awaal Friday 05:51 07:18 11:51 14:34 16:18 17:45
30 November 28 Jumada al-Awaal Saturday 05:52 07:20 11:52 14:33 16:17 17:45