Jayrem, August 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 29 Dhu al-Qaʿda Thursday 04:02 05:49 13:31 18:43 21:02 22:49
2 August 30 Dhu al-Qaʿda Friday 04:04 05:50 13:31 18:43 21:01 22:46
3 August 1 Dhu al-Hijja Saturday 04:06 05:51 13:31 18:42 20:59 22:44
4 August 2 Dhu al-Hijja Sunday 04:08 05:53 13:31 18:41 20:58 22:42
5 August 3 Dhu al-Hijja Monday 04:10 05:54 13:30 18:40 20:56 22:40
6 August 4 Dhu al-Hijja Tuesday 04:12 05:55 13:30 18:39 20:55 22:37
7 August 5 Dhu al-Hijja Wednesday 04:14 05:57 13:30 18:38 20:53 22:35
8 August 6 Dhu al-Hijja Thursday 04:16 05:58 13:30 18:37 20:51 22:33
9 August 7 Dhu al-Hijja Friday 04:18 05:59 13:30 18:36 20:50 22:30
10 August 8 Dhu al-Hijja Saturday 04:21 06:01 13:30 18:35 20:48 22:28
11 August 9 Dhu al-Hijja Sunday 04:23 06:02 13:30 18:33 20:46 22:26
12 August 10 Dhu al-Hijja Monday 04:25 06:03 13:29 18:32 20:45 22:23
13 August 11 Dhu al-Hijja Tuesday 04:27 06:05 13:29 18:31 20:43 22:21
14 August 12 Dhu al-Hijja Wednesday 04:29 06:06 13:29 18:30 20:41 22:18
15 August 13 Dhu al-Hijja Thursday 04:31 06:08 13:29 18:29 20:40 22:16
16 August 14 Dhu al-Hijja Friday 04:33 06:09 13:29 18:27 20:38 22:14
17 August 15 Dhu al-Hijja Saturday 04:35 06:10 13:29 18:26 20:36 22:11
18 August 16 Dhu al-Hijja Sunday 04:37 06:12 13:28 18:25 20:34 22:09
19 August 17 Dhu al-Hijja Monday 04:39 06:13 13:28 18:24 20:32 22:06
20 August 18 Dhu al-Hijja Tuesday 04:41 06:14 13:28 18:22 20:30 22:04
21 August 19 Dhu al-Hijja Wednesday 04:43 06:16 13:28 18:21 20:29 22:01
22 August 20 Dhu al-Hijja Thursday 04:45 06:17 13:27 18:20 20:27 21:59
23 August 21 Dhu al-Hijja Friday 04:47 06:19 13:27 18:18 20:25 21:57
24 August 22 Dhu al-Hijja Saturday 04:48 06:20 13:27 18:17 20:23 21:54
25 August 23 Dhu al-Hijja Sunday 04:50 06:21 13:27 18:15 20:21 21:52
26 August 24 Dhu al-Hijja Monday 04:52 06:23 13:26 18:14 20:19 21:49
27 August 25 Dhu al-Hijja Tuesday 04:54 06:24 13:26 18:12 20:17 21:47
28 August 26 Dhu al-Hijja Wednesday 04:56 06:26 13:26 18:11 20:15 21:44
29 August 27 Dhu al-Hijja Thursday 04:58 06:27 13:25 18:09 20:13 21:42
30 August 28 Dhu al-Hijja Friday 05:00 06:28 13:25 18:08 20:11 21:40
31 August 29 Dhu al-Hijja Saturday 05:01 06:30 13:25 18:06 20:09 21:37