Jayrem, November 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 3 Rabi al-Awaal Friday 06:36 07:59 13:08 16:20 18:06 19:29
2 November 4 Rabi al-Awaal Saturday 06:38 08:01 13:08 16:18 18:04 19:27
3 November 5 Rabi al-Awaal Sunday 06:39 08:02 13:08 16:17 18:03 19:26
4 November 6 Rabi al-Awaal Monday 06:40 08:04 13:08 16:15 18:01 19:25
5 November 7 Rabi al-Awaal Tuesday 06:42 08:05 13:08 16:14 18:00 19:23
6 November 8 Rabi al-Awaal Wednesday 06:43 08:07 13:08 16:12 17:58 19:22
7 November 9 Rabi al-Awaal Thursday 06:45 08:08 13:08 16:11 17:57 19:21
8 November 10 Rabi al-Awaal Friday 06:46 08:10 13:08 16:10 17:55 19:20
9 November 11 Rabi al-Awaal Saturday 06:47 08:12 13:08 16:08 17:54 19:18
10 November 12 Rabi al-Awaal Sunday 06:49 08:13 13:08 16:07 17:53 19:17
11 November 13 Rabi al-Awaal Monday 06:50 08:15 13:08 16:06 17:51 19:16
12 November 14 Rabi al-Awaal Tuesday 06:51 08:16 13:08 16:04 17:50 19:15
13 November 15 Rabi al-Awaal Wednesday 06:53 08:18 13:09 16:03 17:49 19:14
14 November 16 Rabi al-Awaal Thursday 06:54 08:19 13:09 16:02 17:48 19:13
15 November 17 Rabi al-Awaal Friday 06:55 08:21 13:09 16:01 17:46 19:12
16 November 18 Rabi al-Awaal Saturday 06:57 08:22 13:09 16:00 17:45 19:11
17 November 19 Rabi al-Awaal Sunday 06:58 08:24 13:09 15:59 17:44 19:10
18 November 20 Rabi al-Awaal Monday 06:59 08:25 13:09 15:58 17:43 19:09
19 November 21 Rabi al-Awaal Tuesday 07:00 08:27 13:10 15:57 17:42 19:08
20 November 22 Rabi al-Awaal Wednesday 07:02 08:28 13:10 15:56 17:41 19:08
21 November 23 Rabi al-Awaal Thursday 07:03 08:30 13:10 15:55 17:40 19:07
22 November 24 Rabi al-Awaal Friday 07:04 08:31 13:10 15:54 17:39 19:06
23 November 25 Rabi al-Awaal Saturday 07:05 08:33 13:11 15:53 17:38 19:05
24 November 26 Rabi al-Awaal Sunday 07:07 08:34 13:11 15:52 17:37 19:05
25 November 27 Rabi al-Awaal Monday 07:08 08:35 13:11 15:51 17:36 19:04
26 November 28 Rabi al-Awaal Tuesday 07:09 08:37 13:11 15:51 17:36 19:04
27 November 29 Rabi al-Awaal Wednesday 07:10 08:38 13:12 15:50 17:35 19:03
28 November 30 Rabi al-Awaal Thursday 07:11 08:40 13:12 15:49 17:34 19:03
29 November 1 Rabi al-Akhir Friday 07:12 08:41 13:12 15:49 17:34 19:02
30 November 2 Rabi al-Akhir Saturday 07:14 08:42 13:13 15:48 17:33 19:02