Jayrem, September 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 1 Muharram Sunday 05:03 06:31 13:25 18:05 20:07 21:35
2 September 2 Muharram Monday 05:05 06:32 13:24 18:03 20:05 21:32
3 September 3 Muharram Tuesday 05:07 06:34 13:24 18:02 20:03 21:30
4 September 4 Muharram Wednesday 05:09 06:35 13:24 18:00 20:01 21:27
5 September 5 Muharram Thursday 05:10 06:37 13:23 17:59 19:59 21:25
6 September 6 Muharram Friday 05:12 06:38 13:23 17:57 19:57 21:23
7 September 7 Muharram Saturday 05:14 06:39 13:23 17:55 19:55 21:20
8 September 8 Muharram Sunday 05:15 06:41 13:22 17:54 19:53 21:18
9 September 9 Muharram Monday 05:17 06:42 13:22 17:52 19:51 21:15
10 September 10 Muharram Tuesday 05:19 06:43 13:21 17:50 19:49 21:13
11 September 11 Muharram Wednesday 05:20 06:45 13:21 17:49 19:47 21:11
12 September 12 Muharram Thursday 05:22 06:46 13:21 17:47 19:44 21:08
13 September 13 Muharram Friday 05:24 06:48 13:20 17:45 19:42 21:06
14 September 14 Muharram Saturday 05:25 06:49 13:20 17:43 19:40 21:04
15 September 15 Muharram Sunday 05:27 06:50 13:20 17:42 19:38 21:01
16 September 16 Muharram Monday 05:29 06:52 13:19 17:40 19:36 20:59
17 September 17 Muharram Tuesday 05:30 06:53 13:19 17:38 19:34 20:57
18 September 18 Muharram Wednesday 05:32 06:55 13:19 17:37 19:32 20:54
19 September 19 Muharram Thursday 05:33 06:56 13:18 17:35 19:30 20:52
20 September 20 Muharram Friday 05:35 06:57 13:18 17:33 19:28 20:50
21 September 21 Muharram Saturday 05:37 06:59 13:18 17:31 19:26 20:48
22 September 22 Muharram Sunday 05:38 07:00 13:17 17:29 19:23 20:45
23 September 23 Muharram Monday 05:40 07:01 13:17 17:28 19:21 20:43
24 September 24 Muharram Tuesday 05:41 07:03 13:17 17:26 19:19 20:41
25 September 25 Muharram Wednesday 05:43 07:04 13:16 17:24 19:17 20:39
26 September 26 Muharram Thursday 05:44 07:06 13:16 17:22 19:15 20:36
27 September 27 Muharram Friday 05:46 07:07 13:15 17:20 19:13 20:34
28 September 28 Muharram Saturday 05:47 07:09 13:15 17:19 19:11 20:32
29 September 29 Muharram Sunday 05:49 07:10 13:15 17:17 19:09 20:30
30 September 30 Muharram Monday 05:50 07:11 13:14 17:15 19:07 20:28