Jayrem, November 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 15 Rabi al-Awaal Sunday 06:37 08:00 13:08 16:18 18:05 19:28
2 November 16 Rabi al-Awaal Monday 06:39 08:02 13:08 16:17 18:03 19:26
3 November 17 Rabi al-Awaal Tuesday 06:40 08:03 13:08 16:16 18:02 19:25
4 November 18 Rabi al-Awaal Wednesday 06:41 08:05 13:08 16:14 18:00 19:24
5 November 19 Rabi al-Awaal Thursday 06:43 08:06 13:08 16:13 17:59 19:22
6 November 20 Rabi al-Awaal Friday 06:44 08:08 13:08 16:11 17:57 19:21
7 November 21 Rabi al-Awaal Saturday 06:46 08:10 13:08 16:10 17:56 19:20
8 November 22 Rabi al-Awaal Sunday 06:47 08:11 13:08 16:09 17:54 19:19
9 November 23 Rabi al-Awaal Monday 06:48 08:13 13:08 16:07 17:53 19:17
10 November 24 Rabi al-Awaal Tuesday 06:50 08:14 13:08 16:06 17:52 19:16
11 November 25 Rabi al-Awaal Wednesday 06:51 08:16 13:08 16:05 17:50 19:15
12 November 26 Rabi al-Awaal Thursday 06:52 08:17 13:09 16:03 17:49 19:14
13 November 27 Rabi al-Awaal Friday 06:54 08:19 13:09 16:02 17:48 19:13
14 November 28 Rabi al-Awaal Saturday 06:55 08:20 13:09 16:01 17:47 19:12
15 November 29 Rabi al-Awaal Sunday 06:56 08:22 13:09 16:00 17:45 19:11
16 November 30 Rabi al-Awaal Monday 06:58 08:23 13:09 15:59 17:44 19:10
17 November 1 Rabi al-Akhir Tuesday 06:59 08:25 13:09 15:58 17:43 19:09
18 November 2 Rabi al-Akhir Wednesday 07:00 08:26 13:10 15:57 17:42 19:09
19 November 3 Rabi al-Akhir Thursday 07:01 08:28 13:10 15:56 17:41 19:08
20 November 4 Rabi al-Akhir Friday 07:03 08:29 13:10 15:55 17:40 19:07
21 November 5 Rabi al-Akhir Saturday 07:04 08:31 13:10 15:54 17:39 19:06
22 November 6 Rabi al-Akhir Sunday 07:05 08:32 13:11 15:53 17:38 19:06
23 November 7 Rabi al-Akhir Monday 07:06 08:34 13:11 15:52 17:37 19:05
24 November 8 Rabi al-Akhir Tuesday 07:07 08:35 13:11 15:52 17:37 19:04
25 November 9 Rabi al-Akhir Wednesday 07:09 08:37 13:11 15:51 17:36 19:04
26 November 10 Rabi al-Akhir Thursday 07:10 08:38 13:12 15:50 17:35 19:03
27 November 11 Rabi al-Akhir Friday 07:11 08:39 13:12 15:49 17:34 19:03
28 November 12 Rabi al-Akhir Saturday 07:12 08:41 13:12 15:49 17:34 19:02
29 November 13 Rabi al-Akhir Sunday 07:13 08:42 13:13 15:48 17:33 19:02
30 November 14 Rabi al-Akhir Monday 07:14 08:43 13:13 15:48 17:33 19:01