Jayrem, September 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 13 Muharram Tuesday 05:05 06:32 13:24 18:04 20:06 21:33
2 September 14 Muharram Wednesday 05:06 06:33 13:24 18:02 20:04 21:30
3 September 15 Muharram Thursday 05:08 06:35 13:24 18:01 20:02 21:28
4 September 16 Muharram Friday 05:10 06:36 13:23 17:59 19:59 21:26
5 September 17 Muharram Saturday 05:12 06:38 13:23 17:57 19:57 21:23
6 September 18 Muharram Sunday 05:13 06:39 13:23 17:56 19:55 21:21
7 September 19 Muharram Monday 05:15 06:40 13:22 17:54 19:53 21:18
8 September 20 Muharram Tuesday 05:17 06:42 13:22 17:52 19:51 21:16
9 September 21 Muharram Wednesday 05:18 06:43 13:22 17:51 19:49 21:14
10 September 22 Muharram Thursday 05:20 06:45 13:21 17:49 19:47 21:11
11 September 23 Muharram Friday 05:22 06:46 13:21 17:47 19:45 21:09
12 September 24 Muharram Saturday 05:23 06:47 13:21 17:46 19:43 21:07
13 September 25 Muharram Sunday 05:25 06:49 13:20 17:44 19:41 21:04
14 September 26 Muharram Monday 05:27 06:50 13:20 17:42 19:39 21:02
15 September 27 Muharram Tuesday 05:28 06:51 13:19 17:40 19:37 21:00
16 September 28 Muharram Wednesday 05:30 06:53 13:19 17:39 19:35 20:57
17 September 29 Muharram Thursday 05:32 06:54 13:19 17:37 19:32 20:55
18 September 30 Muharram Friday 05:33 06:56 13:18 17:35 19:30 20:53
19 September 1 Safar Saturday 05:35 06:57 13:18 17:33 19:28 20:50
20 September 2 Safar Sunday 05:36 06:58 13:18 17:32 19:26 20:48
21 September 3 Safar Monday 05:38 07:00 13:17 17:30 19:24 20:46
22 September 4 Safar Tuesday 05:39 07:01 13:17 17:28 19:22 20:44
23 September 5 Safar Wednesday 05:41 07:03 13:17 17:26 19:20 20:41
24 September 6 Safar Thursday 05:42 07:04 13:16 17:24 19:18 20:39
25 September 7 Safar Friday 05:44 07:05 13:16 17:23 19:16 20:37
26 September 8 Safar Saturday 05:46 07:07 13:16 17:21 19:14 20:35
27 September 9 Safar Sunday 05:47 07:08 13:15 17:19 19:11 20:32
28 September 10 Safar Monday 05:49 07:10 13:15 17:17 19:09 20:30
29 September 11 Safar Tuesday 05:50 07:11 13:15 17:15 19:07 20:28
30 September 12 Safar Wednesday 05:52 07:12 13:14 17:14 19:05 20:26