Jayrem, November 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 17 Rabi al-Akhir Wednesday 06:37 07:59 13:08 16:19 18:06 19:28
2 November 18 Rabi al-Akhir Thursday 06:38 08:01 13:08 16:18 18:04 19:27
3 November 19 Rabi al-Akhir Friday 06:39 08:03 13:08 16:16 18:02 19:26
4 November 20 Rabi al-Akhir Saturday 06:41 08:04 13:08 16:15 18:01 19:24
5 November 21 Rabi al-Akhir Sunday 06:42 08:06 13:08 16:13 17:59 19:23
6 November 22 Rabi al-Akhir Monday 06:44 08:07 13:08 16:12 17:58 19:22
7 November 23 Rabi al-Akhir Tuesday 06:45 08:09 13:08 16:11 17:56 19:20
8 November 24 Rabi al-Akhir Wednesday 06:46 08:10 13:08 16:09 17:55 19:19
9 November 25 Rabi al-Akhir Thursday 06:48 08:12 13:08 16:08 17:54 19:18
10 November 26 Rabi al-Akhir Friday 06:49 08:13 13:08 16:07 17:52 19:17
11 November 27 Rabi al-Akhir Saturday 06:50 08:15 13:08 16:05 17:51 19:16
12 November 28 Rabi al-Akhir Sunday 06:52 08:17 13:08 16:04 17:50 19:15
13 November 29 Rabi al-Akhir Monday 06:53 08:18 13:09 16:03 17:48 19:14
14 November 1 Jumada al-Awaal Tuesday 06:54 08:20 13:09 16:02 17:47 19:13
15 November 2 Jumada al-Awaal Wednesday 06:56 08:21 13:09 16:01 17:46 19:12
16 November 3 Jumada al-Awaal Thursday 06:57 08:23 13:09 15:59 17:45 19:11
17 November 4 Jumada al-Awaal Friday 06:58 08:24 13:09 15:58 17:44 19:10
18 November 5 Jumada al-Awaal Saturday 06:59 08:26 13:09 15:57 17:43 19:09
19 November 6 Jumada al-Awaal Sunday 07:01 08:27 13:10 15:56 17:42 19:08
20 November 7 Jumada al-Awaal Monday 07:02 08:29 13:10 15:55 17:41 19:07
21 November 8 Jumada al-Awaal Tuesday 07:03 08:30 13:10 15:54 17:40 19:07
22 November 9 Jumada al-Awaal Wednesday 07:04 08:32 13:10 15:54 17:39 19:06
23 November 10 Jumada al-Awaal Thursday 07:06 08:33 13:11 15:53 17:38 19:05
24 November 11 Jumada al-Awaal Friday 07:07 08:34 13:11 15:52 17:37 19:05
25 November 12 Jumada al-Awaal Saturday 07:08 08:36 13:11 15:51 17:36 19:04
26 November 13 Jumada al-Awaal Sunday 07:09 08:37 13:12 15:50 17:35 19:03
27 November 14 Jumada al-Awaal Monday 07:10 08:39 13:12 15:50 17:35 19:03
28 November 15 Jumada al-Awaal Tuesday 07:12 08:40 13:12 15:49 17:34 19:02
29 November 16 Jumada al-Awaal Wednesday 07:13 08:41 13:13 15:49 17:33 19:02
30 November 17 Jumada al-Awaal Thursday 07:14 08:43 13:13 15:48 17:33 19:02