Jayrem, August 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 25 Muharram Thursday 04:02 05:49 13:31 18:43 21:02 22:48
2 August 26 Muharram Friday 04:04 05:50 13:31 18:42 21:00 22:46
3 August 27 Muharram Saturday 04:06 05:52 13:31 18:41 20:59 22:44
4 August 28 Muharram Sunday 04:09 05:53 13:30 18:40 20:57 22:41
5 August 29 Muharram Monday 04:11 05:54 13:30 18:39 20:56 22:39
6 August 30 Muharram Tuesday 04:13 05:56 13:30 18:38 20:54 22:37
7 August 1 Safar Wednesday 04:15 05:57 13:30 18:37 20:53 22:34
8 August 2 Safar Thursday 04:17 05:58 13:30 18:36 20:51 22:32
9 August 3 Safar Friday 04:19 06:00 13:30 18:35 20:49 22:30
10 August 4 Safar Saturday 04:21 06:01 13:30 18:34 20:48 22:27
11 August 5 Safar Sunday 04:23 06:02 13:30 18:33 20:46 22:25
12 August 6 Safar Monday 04:25 06:04 13:29 18:32 20:44 22:22
13 August 7 Safar Tuesday 04:27 06:05 13:29 18:31 20:43 22:20
14 August 8 Safar Wednesday 04:29 06:07 13:29 18:30 20:41 22:18
15 August 9 Safar Thursday 04:31 06:08 13:29 18:28 20:39 22:15
16 August 10 Safar Friday 04:33 06:09 13:29 18:27 20:37 22:13
17 August 11 Safar Saturday 04:35 06:11 13:28 18:26 20:35 22:10
18 August 12 Safar Sunday 04:37 06:12 13:28 18:25 20:34 22:08
19 August 13 Safar Monday 04:39 06:13 13:28 18:23 20:32 22:06
20 August 14 Safar Tuesday 04:41 06:15 13:28 18:22 20:30 22:03
21 August 15 Safar Wednesday 04:43 06:16 13:28 18:21 20:28 22:01
22 August 16 Safar Thursday 04:45 06:18 13:27 18:19 20:26 21:58
23 August 17 Safar Friday 04:47 06:19 13:27 18:18 20:24 21:56
24 August 18 Safar Saturday 04:49 06:20 13:27 18:16 20:22 21:53
25 August 19 Safar Sunday 04:51 06:22 13:27 18:15 20:20 21:51
26 August 20 Safar Monday 04:53 06:23 13:26 18:14 20:18 21:49
27 August 21 Safar Tuesday 04:55 06:25 13:26 18:12 20:17 21:46
28 August 22 Safar Wednesday 04:56 06:26 13:26 18:11 20:15 21:44
29 August 23 Safar Thursday 04:58 06:27 13:25 18:09 20:13 21:41
30 August 24 Safar Friday 05:00 06:29 13:25 18:08 20:11 21:39
31 August 25 Safar Saturday 05:02 06:30 13:25 18:06 20:09 21:36