Jayrem, November 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 28 Rabi al-Akhir Friday 05:37 06:59 12:08 15:19 17:06 18:28
2 November 29 Rabi al-Akhir Saturday 05:38 07:01 12:08 15:18 17:04 18:27
3 November 1 Jumada al-Awaal Sunday 05:39 07:03 12:08 15:16 17:02 18:26
4 November 2 Jumada al-Awaal Monday 05:41 07:04 12:08 15:15 17:01 18:24
5 November 3 Jumada al-Awaal Tuesday 05:42 07:06 12:08 15:13 16:59 18:23
6 November 4 Jumada al-Awaal Wednesday 05:44 07:07 12:08 15:12 16:58 18:22
7 November 5 Jumada al-Awaal Thursday 05:45 07:09 12:08 15:11 16:56 18:20
8 November 6 Jumada al-Awaal Friday 05:46 07:10 12:08 15:09 16:55 18:19
9 November 7 Jumada al-Awaal Saturday 05:48 07:12 12:08 15:08 16:54 18:18
10 November 8 Jumada al-Awaal Sunday 05:49 07:13 12:08 15:07 16:52 18:17
11 November 9 Jumada al-Awaal Monday 05:50 07:15 12:08 15:05 16:51 18:16
12 November 10 Jumada al-Awaal Tuesday 05:52 07:17 12:08 15:04 16:50 18:15
13 November 11 Jumada al-Awaal Wednesday 05:53 07:18 12:09 15:03 16:48 18:14
14 November 12 Jumada al-Awaal Thursday 05:54 07:20 12:09 15:02 16:47 18:13
15 November 13 Jumada al-Awaal Friday 05:56 07:21 12:09 15:01 16:46 18:12
16 November 14 Jumada al-Awaal Saturday 05:57 07:23 12:09 14:59 16:45 18:11
17 November 15 Jumada al-Awaal Sunday 05:58 07:24 12:09 14:58 16:44 18:10
18 November 16 Jumada al-Awaal Monday 05:59 07:26 12:09 14:57 16:43 18:09
19 November 17 Jumada al-Awaal Tuesday 06:01 07:27 12:10 14:56 16:42 18:08
20 November 18 Jumada al-Awaal Wednesday 06:02 07:29 12:10 14:55 16:41 18:07
21 November 19 Jumada al-Awaal Thursday 06:03 07:30 12:10 14:54 16:40 18:07
22 November 20 Jumada al-Awaal Friday 06:04 07:32 12:10 14:54 16:39 18:06
23 November 21 Jumada al-Awaal Saturday 06:06 07:33 12:11 14:53 16:38 18:05
24 November 22 Jumada al-Awaal Sunday 06:07 07:34 12:11 14:52 16:37 18:05
25 November 23 Jumada al-Awaal Monday 06:08 07:36 12:11 14:51 16:36 18:04
26 November 24 Jumada al-Awaal Tuesday 06:09 07:37 12:12 14:50 16:35 18:03
27 November 25 Jumada al-Awaal Wednesday 06:10 07:39 12:12 14:50 16:35 18:03
28 November 26 Jumada al-Awaal Thursday 06:12 07:40 12:12 14:49 16:34 18:02
29 November 27 Jumada al-Awaal Friday 06:13 07:41 12:13 14:49 16:33 18:02
30 November 28 Jumada al-Awaal Saturday 06:14 07:43 12:13 14:48 16:33 18:02