Karagandy, January 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 23 Rabi al-Akhir Tuesday 07:26 09:00 13:16 15:36 17:22 18:56
2 January 24 Rabi al-Akhir Wednesday 07:26 09:00 13:16 15:37 17:23 18:57
3 January 25 Rabi al-Akhir Thursday 07:26 09:00 13:17 15:38 17:24 18:58
4 January 26 Rabi al-Akhir Friday 07:26 09:00 13:17 15:39 17:25 18:58
5 January 27 Rabi al-Akhir Saturday 07:26 09:00 13:18 15:40 17:26 18:59
6 January 28 Rabi al-Akhir Sunday 07:26 08:59 13:18 15:41 17:27 19:00
7 January 29 Rabi al-Akhir Monday 07:26 08:59 13:19 15:43 17:29 19:02
8 January 1 Jumada al-Awaal Tuesday 07:26 08:59 13:19 15:44 17:30 19:03
9 January 2 Jumada al-Awaal Wednesday 07:26 08:58 13:19 15:45 17:31 19:04
10 January 3 Jumada al-Awaal Thursday 07:25 08:58 13:20 15:46 17:32 19:05
11 January 4 Jumada al-Awaal Friday 07:25 08:57 13:20 15:48 17:34 19:06
12 January 5 Jumada al-Awaal Saturday 07:25 08:57 13:21 15:49 17:35 19:07
13 January 6 Jumada al-Awaal Sunday 07:24 08:56 13:21 15:50 17:36 19:08
14 January 7 Jumada al-Awaal Monday 07:24 08:56 13:21 15:52 17:38 19:09
15 January 8 Jumada al-Awaal Tuesday 07:23 08:55 13:22 15:53 17:39 19:11
16 January 9 Jumada al-Awaal Wednesday 07:23 08:54 13:22 15:54 17:41 19:12
17 January 10 Jumada al-Awaal Thursday 07:22 08:53 13:22 15:56 17:42 19:13
18 January 11 Jumada al-Awaal Friday 07:22 08:52 13:23 15:57 17:44 19:14
19 January 12 Jumada al-Awaal Saturday 07:21 08:52 13:23 15:59 17:45 19:16
20 January 13 Jumada al-Awaal Sunday 07:20 08:51 13:23 16:00 17:47 19:17
21 January 14 Jumada al-Awaal Monday 07:20 08:50 13:24 16:02 17:48 19:18
22 January 15 Jumada al-Awaal Tuesday 07:19 08:49 13:24 16:03 17:50 19:20
23 January 16 Jumada al-Awaal Wednesday 07:18 08:48 13:24 16:05 17:52 19:21
24 January 17 Jumada al-Awaal Thursday 07:17 08:46 13:24 16:06 17:53 19:22
25 January 18 Jumada al-Awaal Friday 07:16 08:45 13:25 16:08 17:55 19:24
26 January 19 Jumada al-Awaal Saturday 07:15 08:44 13:25 16:09 17:56 19:25
27 January 20 Jumada al-Awaal Sunday 07:14 08:43 13:25 16:11 17:58 19:27
28 January 21 Jumada al-Awaal Monday 07:13 08:42 13:25 16:13 18:00 19:28
29 January 22 Jumada al-Awaal Tuesday 07:12 08:40 13:26 16:14 18:01 19:30
30 January 23 Jumada al-Awaal Wednesday 07:11 08:39 13:26 16:16 18:03 19:31
31 January 24 Jumada al-Awaal Thursday 07:10 08:38 13:26 16:17 18:05 19:32