Karagandy, September 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 1 Muharram Sunday 04:46 06:17 13:13 17:53 19:57 21:29
2 September 2 Muharram Monday 04:48 06:18 13:12 17:52 19:55 21:26
3 September 3 Muharram Tuesday 04:49 06:20 13:12 17:50 19:53 21:23
4 September 4 Muharram Wednesday 04:51 06:21 13:12 17:48 19:51 21:21
5 September 5 Muharram Thursday 04:53 06:23 13:11 17:47 19:49 21:18
6 September 6 Muharram Friday 04:55 06:24 13:11 17:45 19:47 21:16
7 September 7 Muharram Saturday 04:57 06:26 13:11 17:43 19:45 21:13
8 September 8 Muharram Sunday 04:59 06:27 13:10 17:42 19:43 21:11
9 September 9 Muharram Monday 05:01 06:29 13:10 17:40 19:40 21:08
10 September 10 Muharram Tuesday 05:02 06:30 13:10 17:38 19:38 21:06
11 September 11 Muharram Wednesday 05:04 06:32 13:09 17:36 19:36 21:03
12 September 12 Muharram Thursday 05:06 06:33 13:09 17:34 19:34 21:01
13 September 13 Muharram Friday 05:08 06:35 13:09 17:33 19:32 20:58
14 September 14 Muharram Saturday 05:10 06:36 13:08 17:31 19:29 20:56
15 September 15 Muharram Sunday 05:11 06:38 13:08 17:29 19:27 20:53
16 September 16 Muharram Monday 05:13 06:39 13:08 17:27 19:25 20:51
17 September 17 Muharram Tuesday 05:15 06:41 13:07 17:25 19:23 20:48
18 September 18 Muharram Wednesday 05:17 06:42 13:07 17:24 19:21 20:46
19 September 19 Muharram Thursday 05:18 06:44 13:06 17:22 19:18 20:44
20 September 20 Muharram Friday 05:20 06:45 13:06 17:20 19:16 20:41
21 September 21 Muharram Saturday 05:22 06:47 13:06 17:18 19:14 20:39
22 September 22 Muharram Sunday 05:23 06:48 13:05 17:16 19:12 20:36
23 September 23 Muharram Monday 05:25 06:49 13:05 17:14 19:10 20:34
24 September 24 Muharram Tuesday 05:27 06:51 13:05 17:12 19:08 20:32
25 September 25 Muharram Wednesday 05:28 06:52 13:04 17:11 19:05 20:29
26 September 26 Muharram Thursday 05:30 06:54 13:04 17:09 19:03 20:27
27 September 27 Muharram Friday 05:32 06:55 13:04 17:07 19:01 20:25
28 September 28 Muharram Saturday 05:33 06:57 13:03 17:05 18:59 20:22
29 September 29 Muharram Sunday 05:35 06:58 13:03 17:03 18:57 20:20
30 September 30 Muharram Monday 05:36 07:00 13:03 17:01 18:54 20:18