Karagandy, September 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 13 Muharram Tuesday 04:47 06:18 13:12 17:52 19:56 21:27
2 September 14 Muharram Wednesday 04:49 06:20 13:12 17:50 19:54 21:24
3 September 15 Muharram Thursday 04:51 06:21 13:12 17:49 19:52 21:22
4 September 16 Muharram Friday 04:53 06:23 13:11 17:47 19:50 21:19
5 September 17 Muharram Saturday 04:55 06:24 13:11 17:45 19:47 21:16
6 September 18 Muharram Sunday 04:57 06:25 13:11 17:44 19:45 21:14
7 September 19 Muharram Monday 04:58 06:27 13:10 17:42 19:43 21:11
8 September 20 Muharram Tuesday 05:00 06:28 13:10 17:40 19:41 21:09
9 September 21 Muharram Wednesday 05:02 06:30 13:10 17:38 19:39 21:06
10 September 22 Muharram Thursday 05:04 06:31 13:09 17:37 19:37 21:04
11 September 23 Muharram Friday 05:06 06:33 13:09 17:35 19:34 21:01
12 September 24 Muharram Saturday 05:07 06:34 13:09 17:33 19:32 20:59
13 September 25 Muharram Sunday 05:09 06:36 13:08 17:31 19:30 20:56
14 September 26 Muharram Monday 05:11 06:37 13:08 17:30 19:28 20:54
15 September 27 Muharram Tuesday 05:13 06:39 13:08 17:28 19:26 20:51
16 September 28 Muharram Wednesday 05:14 06:40 13:07 17:26 19:23 20:49
17 September 29 Muharram Thursday 05:16 06:42 13:07 17:24 19:21 20:47
18 September 30 Muharram Friday 05:18 06:43 13:07 17:22 19:19 20:44
19 September 1 Safar Saturday 05:20 06:45 13:06 17:20 19:17 20:42
20 September 2 Safar Sunday 05:21 06:46 13:06 17:19 19:15 20:39
21 September 3 Safar Monday 05:23 06:48 13:06 17:17 19:12 20:37
22 September 4 Safar Tuesday 05:25 06:49 13:05 17:15 19:10 20:35
23 September 5 Safar Wednesday 05:26 06:51 13:05 17:13 19:08 20:32
24 September 6 Safar Thursday 05:28 06:52 13:04 17:11 19:06 20:30
25 September 7 Safar Friday 05:30 06:54 13:04 17:09 19:04 20:28
26 September 8 Safar Saturday 05:31 06:55 13:04 17:07 19:01 20:25
27 September 9 Safar Sunday 05:33 06:57 13:03 17:05 18:59 20:23
28 September 10 Safar Monday 05:34 06:58 13:03 17:04 18:57 20:21
29 September 11 Safar Tuesday 05:36 07:00 13:03 17:02 18:55 20:18
30 September 12 Safar Wednesday 05:38 07:01 13:02 17:00 18:53 20:16