Karagandy, November 2022

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 6 Rabi al-Akhir Tuesday 06:26 07:51 12:56 16:03 17:50 19:16
2 November 7 Rabi al-Akhir Wednesday 06:27 07:53 12:56 16:01 17:49 19:14
3 November 8 Rabi al-Akhir Thursday 06:29 07:54 12:56 16:00 17:47 19:13
4 November 9 Rabi al-Akhir Friday 06:30 07:56 12:56 15:58 17:45 19:11
5 November 10 Rabi al-Akhir Saturday 06:31 07:58 12:56 15:57 17:44 19:10
6 November 11 Rabi al-Akhir Sunday 06:33 07:59 12:56 15:55 17:42 19:09
7 November 12 Rabi al-Akhir Monday 06:34 08:01 12:56 15:54 17:41 19:07
8 November 13 Rabi al-Akhir Tuesday 06:36 08:03 12:56 15:52 17:39 19:06
9 November 14 Rabi al-Akhir Wednesday 06:37 08:04 12:56 15:51 17:38 19:05
10 November 15 Rabi al-Akhir Thursday 06:39 08:06 12:56 15:49 17:36 19:04
11 November 16 Rabi al-Akhir Friday 06:40 08:08 12:57 15:48 17:35 19:02
12 November 17 Rabi al-Akhir Saturday 06:41 08:09 12:57 15:47 17:33 19:01
13 November 18 Rabi al-Akhir Sunday 06:43 08:11 12:57 15:45 17:32 19:00
14 November 19 Rabi al-Akhir Monday 06:44 08:12 12:57 15:44 17:31 18:59
15 November 20 Rabi al-Akhir Tuesday 06:45 08:14 12:57 15:43 17:29 18:58
16 November 21 Rabi al-Akhir Wednesday 06:47 08:16 12:57 15:42 17:28 18:57
17 November 22 Rabi al-Akhir Thursday 06:48 08:17 12:57 15:41 17:27 18:56
18 November 23 Rabi al-Akhir Friday 06:50 08:19 12:58 15:39 17:26 18:55
19 November 24 Rabi al-Akhir Saturday 06:51 08:20 12:58 15:38 17:25 18:54
20 November 25 Rabi al-Akhir Sunday 06:52 08:22 12:58 15:37 17:24 18:53
21 November 26 Rabi al-Akhir Monday 06:53 08:23 12:58 15:36 17:23 18:53
22 November 27 Rabi al-Akhir Tuesday 06:55 08:25 12:59 15:35 17:22 18:52
23 November 28 Rabi al-Akhir Wednesday 06:56 08:27 12:59 15:35 17:21 18:51
24 November 29 Rabi al-Akhir Thursday 06:57 08:28 12:59 15:34 17:20 18:50
25 November 1 Jumada al-Awaal Friday 06:59 08:29 12:59 15:33 17:19 18:50
26 November 2 Jumada al-Awaal Saturday 07:00 08:31 13:00 15:32 17:18 18:49
27 November 3 Jumada al-Awaal Sunday 07:01 08:32 13:00 15:31 17:17 18:49
28 November 4 Jumada al-Awaal Monday 07:02 08:34 13:00 15:31 17:16 18:48
29 November 5 Jumada al-Awaal Tuesday 07:03 08:35 13:01 15:30 17:16 18:48
30 November 6 Jumada al-Awaal Wednesday 07:05 08:37 13:01 15:29 17:15 18:47