Karagandy, September 2022

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 4 Safar Thursday 04:46 06:17 13:13 17:53 19:57 21:28
2 September 5 Safar Friday 04:48 06:19 13:12 17:51 19:55 21:25
3 September 6 Safar Saturday 04:50 06:20 13:12 17:50 19:53 21:23
4 September 7 Safar Sunday 04:52 06:22 13:12 17:48 19:51 21:20
5 September 8 Safar Monday 04:54 06:23 13:11 17:46 19:48 21:18
6 September 9 Safar Tuesday 04:56 06:25 13:11 17:44 19:46 21:15
7 September 10 Safar Wednesday 04:57 06:26 13:11 17:43 19:44 21:13
8 September 11 Safar Thursday 04:59 06:28 13:10 17:41 19:42 21:10
9 September 12 Safar Friday 05:01 06:29 13:10 17:39 19:40 21:08
10 September 13 Safar Saturday 05:03 06:31 13:10 17:38 19:38 21:05
11 September 14 Safar Sunday 05:05 06:32 13:09 17:36 19:35 21:03
12 September 15 Safar Monday 05:07 06:34 13:09 17:34 19:33 21:00
13 September 16 Safar Tuesday 05:08 06:35 13:09 17:32 19:31 20:58
14 September 17 Safar Wednesday 05:10 06:37 13:08 17:30 19:29 20:55
15 September 18 Safar Thursday 05:12 06:38 13:08 17:29 19:27 20:53
16 September 19 Safar Friday 05:14 06:40 13:07 17:27 19:24 20:50
17 September 20 Safar Saturday 05:15 06:41 13:07 17:25 19:22 20:48
18 September 21 Safar Sunday 05:17 06:42 13:07 17:23 19:20 20:45
19 September 22 Safar Monday 05:19 06:44 13:06 17:21 19:18 20:43
20 September 23 Safar Tuesday 05:20 06:45 13:06 17:19 19:16 20:41
21 September 24 Safar Wednesday 05:22 06:47 13:06 17:18 19:14 20:38
22 September 25 Safar Thursday 05:24 06:48 13:05 17:16 19:11 20:36
23 September 26 Safar Friday 05:25 06:50 13:05 17:14 19:09 20:33
24 September 27 Safar Saturday 05:27 06:51 13:05 17:12 19:07 20:31
25 September 28 Safar Sunday 05:29 06:53 13:04 17:10 19:05 20:29
26 September 29 Safar Monday 05:30 06:54 13:04 17:08 19:03 20:26
27 September 1 Rabi al-Awaal Tuesday 05:32 06:56 13:04 17:06 19:00 20:24
28 September 2 Rabi al-Awaal Wednesday 05:34 06:57 13:03 17:04 18:58 20:22
29 September 3 Rabi al-Awaal Thursday 05:35 06:59 13:03 17:03 18:56 20:20
30 September 4 Rabi al-Awaal Friday 05:37 07:00 13:03 17:01 18:54 20:17