Karagandy, January 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 8 Jumada al-Akhir Sunday 07:26 09:00 13:16 15:36 17:22 18:56
2 January 9 Jumada al-Akhir Monday 07:26 09:00 13:16 15:37 17:23 18:57
3 January 10 Jumada al-Akhir Tuesday 07:26 09:00 13:17 15:38 17:24 18:58
4 January 11 Jumada al-Akhir Wednesday 07:26 09:00 13:17 15:39 17:25 18:59
5 January 12 Jumada al-Akhir Thursday 07:26 09:00 13:18 15:41 17:26 19:00
6 January 13 Jumada al-Akhir Friday 07:26 08:59 13:18 15:42 17:28 19:01
7 January 14 Jumada al-Akhir Saturday 07:26 08:59 13:19 15:43 17:29 19:02
8 January 15 Jumada al-Akhir Sunday 07:26 08:59 13:19 15:44 17:30 19:03
9 January 16 Jumada al-Akhir Monday 07:26 08:58 13:20 15:45 17:31 19:04
10 January 17 Jumada al-Akhir Tuesday 07:25 08:58 13:20 15:47 17:33 19:05
11 January 18 Jumada al-Akhir Wednesday 07:25 08:57 13:20 15:48 17:34 19:06
12 January 19 Jumada al-Akhir Thursday 07:25 08:57 13:21 15:49 17:35 19:07
13 January 20 Jumada al-Akhir Friday 07:24 08:56 13:21 15:51 17:37 19:09
14 January 21 Jumada al-Akhir Saturday 07:24 08:55 13:22 15:52 17:38 19:10
15 January 22 Jumada al-Akhir Sunday 07:23 08:55 13:22 15:53 17:40 19:11
16 January 23 Jumada al-Akhir Monday 07:23 08:54 13:22 15:55 17:41 19:12
17 January 24 Jumada al-Akhir Tuesday 07:22 08:53 13:23 15:56 17:43 19:14
18 January 25 Jumada al-Akhir Wednesday 07:21 08:52 13:23 15:58 17:44 19:15
19 January 26 Jumada al-Akhir Thursday 07:21 08:51 13:23 15:59 17:46 19:16
20 January 27 Jumada al-Akhir Friday 07:20 08:50 13:23 16:01 17:47 19:17
21 January 28 Jumada al-Akhir Saturday 07:19 08:49 13:24 16:02 17:49 19:19
22 January 29 Jumada al-Akhir Sunday 07:19 08:48 13:24 16:04 17:50 19:20
23 January 1 Rajab Monday 07:18 08:47 13:24 16:05 17:52 19:21
24 January 2 Rajab Tuesday 07:17 08:46 13:25 16:07 17:54 19:23
25 January 3 Rajab Wednesday 07:16 08:45 13:25 16:08 17:55 19:24
26 January 4 Rajab Thursday 07:15 08:44 13:25 16:10 17:57 19:26
27 January 5 Rajab Friday 07:14 08:43 13:25 16:11 17:59 19:27
28 January 6 Rajab Saturday 07:13 08:41 13:25 16:13 18:00 19:28
29 January 7 Rajab Sunday 07:12 08:40 13:26 16:15 18:02 19:30
30 January 8 Rajab Monday 07:11 08:39 13:26 16:16 18:04 19:31
31 January 9 Rajab Tuesday 07:10 08:37 13:26 16:18 18:05 19:33