Karagandy, August 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 14 Muharram Tuesday 03:38 05:32 13:19 18:34 20:55 22:48
2 August 15 Muharram Wednesday 03:41 05:34 13:19 18:33 20:53 22:46
3 August 16 Muharram Thursday 03:43 05:35 13:19 18:32 20:52 22:43
4 August 17 Muharram Friday 03:46 05:36 13:19 18:31 20:50 22:40
5 August 18 Muharram Saturday 03:48 05:38 13:19 18:30 20:49 22:38
6 August 19 Muharram Sunday 03:50 05:39 13:18 18:29 20:47 22:35
7 August 20 Muharram Monday 03:53 05:41 13:18 18:27 20:45 22:33
8 August 21 Muharram Tuesday 03:55 05:42 13:18 18:26 20:44 22:30
9 August 22 Muharram Wednesday 03:57 05:44 13:18 18:25 20:42 22:28
10 August 23 Muharram Thursday 04:00 05:45 13:18 18:24 20:40 22:25
11 August 24 Muharram Friday 04:02 05:46 13:18 18:23 20:38 22:22
12 August 25 Muharram Saturday 04:04 05:48 13:18 18:22 20:36 22:20
13 August 26 Muharram Sunday 04:06 05:49 13:17 18:20 20:35 22:17
14 August 27 Muharram Monday 04:09 05:51 13:17 18:19 20:33 22:15
15 August 28 Muharram Tuesday 04:11 05:52 13:17 18:18 20:31 22:12
16 August 29 Muharram Wednesday 04:13 05:54 13:17 18:17 20:29 22:09
17 August 30 Muharram Thursday 04:15 05:55 13:17 18:15 20:27 22:07
18 August 1 Safar Friday 04:17 05:57 13:16 18:14 20:25 22:04
19 August 2 Safar Saturday 04:20 05:58 13:16 18:12 20:23 22:02
20 August 3 Safar Sunday 04:22 06:00 13:16 18:11 20:21 21:59
21 August 4 Safar Monday 04:24 06:01 13:16 18:10 20:19 21:56
22 August 5 Safar Tuesday 04:26 06:03 13:15 18:08 20:17 21:54
23 August 6 Safar Wednesday 04:28 06:04 13:15 18:07 20:15 21:51
24 August 7 Safar Thursday 04:30 06:06 13:15 18:05 20:13 21:49
25 August 8 Safar Friday 04:32 06:07 13:15 18:04 20:11 21:46
26 August 9 Safar Saturday 04:34 06:09 13:14 18:02 20:09 21:43
27 August 10 Safar Sunday 04:36 06:10 13:14 18:01 20:07 21:41
28 August 11 Safar Monday 04:38 06:11 13:14 17:59 20:05 21:38
29 August 12 Safar Tuesday 04:40 06:13 13:14 17:58 20:03 21:36
30 August 13 Safar Wednesday 04:42 06:14 13:13 17:56 20:01 21:33
31 August 14 Safar Thursday 04:44 06:16 13:13 17:54 19:59 21:30