Karagandy, February 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 February 21 Rajab Thursday 07:09 08:36 13:26 16:19 18:07 19:34
2 February 22 Rajab Friday 07:07 08:35 13:26 16:21 18:09 19:36
3 February 23 Rajab Saturday 07:06 08:33 13:26 16:23 18:10 19:37
4 February 24 Rajab Sunday 07:05 08:32 13:26 16:24 18:12 19:39
5 February 25 Rajab Monday 07:04 08:30 13:26 16:26 18:14 19:40
6 February 26 Rajab Tuesday 07:02 08:28 13:27 16:28 18:16 19:42
7 February 27 Rajab Wednesday 07:01 08:27 13:27 16:29 18:17 19:43
8 February 28 Rajab Thursday 06:59 08:25 13:27 16:31 18:19 19:45
9 February 29 Rajab Friday 06:58 08:24 13:27 16:32 18:21 19:46
10 February 30 Rajab Saturday 06:57 08:22 13:27 16:34 18:22 19:48
11 February 1 Shaʿban Sunday 06:55 08:20 13:27 16:36 18:24 19:49
12 February 2 Shaʿban Monday 06:53 08:19 13:27 16:37 18:26 19:51
13 February 3 Shaʿban Tuesday 06:52 08:17 13:27 16:39 18:27 19:52
14 February 4 Shaʿban Wednesday 06:50 08:15 13:27 16:40 18:29 19:54
15 February 5 Shaʿban Thursday 06:49 08:13 13:27 16:42 18:31 19:55
16 February 6 Shaʿban Friday 06:47 08:11 13:27 16:44 18:33 19:57
17 February 7 Shaʿban Saturday 06:45 08:10 13:27 16:45 18:34 19:59
18 February 8 Shaʿban Sunday 06:44 08:08 13:26 16:47 18:36 20:00
19 February 9 Shaʿban Monday 06:42 08:06 13:26 16:48 18:38 20:02
20 February 10 Shaʿban Tuesday 06:40 08:04 13:26 16:50 18:39 20:03
21 February 11 Shaʿban Wednesday 06:38 08:02 13:26 16:51 18:41 20:05
22 February 12 Shaʿban Thursday 06:37 08:00 13:26 16:53 18:43 20:06
23 February 13 Shaʿban Friday 06:35 07:58 13:26 16:54 18:44 20:08
24 February 14 Shaʿban Saturday 06:33 07:56 13:26 16:56 18:46 20:10
25 February 15 Shaʿban Sunday 06:31 07:54 13:26 16:57 18:48 20:11
26 February 16 Shaʿban Monday 06:29 07:52 13:25 16:59 18:49 20:13
27 February 17 Shaʿban Tuesday 06:27 07:50 13:25 17:00 18:51 20:14
28 February 18 Shaʿban Wednesday 06:25 07:48 13:25 17:02 18:53 20:16
29 February 19 Shaʿban Thursday 06:25 07:48 13:25 17:02 18:53 20:16