Satbayev, September 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 1 Muharram Sunday 05:15 06:44 13:33 18:13 20:15 21:44
2 September 2 Muharram Monday 05:17 06:46 13:33 18:12 20:13 21:41
3 September 3 Muharram Tuesday 05:19 06:47 13:32 18:10 20:11 21:39
4 September 4 Muharram Wednesday 05:21 06:48 13:32 18:09 20:09 21:36
5 September 5 Muharram Thursday 05:22 06:50 13:32 18:07 20:07 21:34
6 September 6 Muharram Friday 05:24 06:51 13:31 18:05 20:05 21:32
7 September 7 Muharram Saturday 05:26 06:52 13:31 18:04 20:03 21:29
8 September 8 Muharram Sunday 05:27 06:54 13:31 18:02 20:01 21:27
9 September 9 Muharram Monday 05:29 06:55 13:30 18:01 19:59 21:25
10 September 10 Muharram Tuesday 05:31 06:56 13:30 17:59 19:57 21:22
11 September 11 Muharram Wednesday 05:32 06:58 13:30 17:57 19:55 21:20
12 September 12 Muharram Thursday 05:34 06:59 13:29 17:56 19:53 21:18
13 September 13 Muharram Friday 05:35 07:00 13:29 17:54 19:51 21:15
14 September 14 Muharram Saturday 05:37 07:02 13:29 17:52 19:49 21:13
15 September 15 Muharram Sunday 05:39 07:03 13:28 17:50 19:46 21:11
16 September 16 Muharram Monday 05:40 07:05 13:28 17:49 19:44 21:08
17 September 17 Muharram Tuesday 05:42 07:06 13:28 17:47 19:42 21:06
18 September 18 Muharram Wednesday 05:43 07:07 13:27 17:45 19:40 21:04
19 September 19 Muharram Thursday 05:45 07:09 13:27 17:44 19:38 21:02
20 September 20 Muharram Friday 05:47 07:10 13:26 17:42 19:36 20:59
21 September 21 Muharram Saturday 05:48 07:11 13:26 17:40 19:34 20:57
22 September 22 Muharram Sunday 05:50 07:13 13:26 17:38 19:32 20:55
23 September 23 Muharram Monday 05:51 07:14 13:25 17:37 19:30 20:53
24 September 24 Muharram Tuesday 05:53 07:15 13:25 17:35 19:28 20:50
25 September 25 Muharram Wednesday 05:54 07:17 13:25 17:33 19:26 20:48
26 September 26 Muharram Thursday 05:56 07:18 13:24 17:31 19:24 20:46
27 September 27 Muharram Friday 05:57 07:20 13:24 17:29 19:22 20:44
28 September 28 Muharram Saturday 05:59 07:21 13:24 17:28 19:20 20:42
29 September 29 Muharram Sunday 06:00 07:22 13:23 17:26 19:17 20:40
30 September 30 Muharram Monday 06:02 07:24 13:23 17:24 19:15 20:37