Satbayev, November 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 3 Rabi al-Awaal Friday 06:47 08:11 13:16 16:29 18:16 19:40
2 November 4 Rabi al-Awaal Saturday 06:48 08:12 13:16 16:28 18:14 19:38
3 November 5 Rabi al-Awaal Sunday 06:49 08:14 13:16 16:27 18:12 19:37
4 November 6 Rabi al-Awaal Monday 06:51 08:15 13:16 16:25 18:11 19:35
5 November 7 Rabi al-Awaal Tuesday 06:52 08:17 13:16 16:24 18:09 19:34
6 November 8 Rabi al-Awaal Wednesday 06:53 08:18 13:16 16:22 18:08 19:33
7 November 9 Rabi al-Awaal Thursday 06:55 08:20 13:17 16:21 18:07 19:32
8 November 10 Rabi al-Awaal Friday 06:56 08:21 13:17 16:20 18:05 19:30
9 November 11 Rabi al-Awaal Saturday 06:57 08:23 13:17 16:18 18:04 19:29
10 November 12 Rabi al-Awaal Sunday 06:59 08:24 13:17 16:17 18:02 19:28
11 November 13 Rabi al-Awaal Monday 07:00 08:26 13:17 16:16 18:01 19:27
12 November 14 Rabi al-Awaal Tuesday 07:01 08:27 13:17 16:14 18:00 19:26
13 November 15 Rabi al-Awaal Wednesday 07:03 08:29 13:17 16:13 17:59 19:25
14 November 16 Rabi al-Awaal Thursday 07:04 08:30 13:17 16:12 17:57 19:24
15 November 17 Rabi al-Awaal Friday 07:05 08:32 13:17 16:11 17:56 19:23
16 November 18 Rabi al-Awaal Saturday 07:07 08:33 13:18 16:10 17:55 19:22
17 November 19 Rabi al-Awaal Sunday 07:08 08:35 13:18 16:09 17:54 19:21
18 November 20 Rabi al-Awaal Monday 07:09 08:36 13:18 16:08 17:53 19:20
19 November 21 Rabi al-Awaal Tuesday 07:10 08:38 13:18 16:07 17:52 19:19
20 November 22 Rabi al-Awaal Wednesday 07:12 08:39 13:18 16:06 17:51 19:19
21 November 23 Rabi al-Awaal Thursday 07:13 08:41 13:19 16:05 17:50 19:18
22 November 24 Rabi al-Awaal Friday 07:14 08:42 13:19 16:04 17:49 19:17
23 November 25 Rabi al-Awaal Saturday 07:15 08:44 13:19 16:03 17:48 19:16
24 November 26 Rabi al-Awaal Sunday 07:16 08:45 13:19 16:02 17:47 19:16
25 November 27 Rabi al-Awaal Monday 07:18 08:46 13:20 16:02 17:46 19:15
26 November 28 Rabi al-Awaal Tuesday 07:19 08:48 13:20 16:01 17:46 19:15
27 November 29 Rabi al-Awaal Wednesday 07:20 08:49 13:20 16:00 17:45 19:14
28 November 30 Rabi al-Awaal Thursday 07:21 08:50 13:21 16:00 17:44 19:14
29 November 1 Rabi al-Akhir Friday 07:22 08:52 13:21 15:59 17:44 19:13
30 November 2 Rabi al-Akhir Saturday 07:23 08:53 13:21 15:59 17:43 19:13