Satbayev, September 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 13 Muharram Tuesday 05:17 06:45 13:33 18:12 20:13 21:42
2 September 14 Muharram Wednesday 05:18 06:47 13:32 18:11 20:11 21:39
3 September 15 Muharram Thursday 05:20 06:48 13:32 18:09 20:09 21:37
4 September 16 Muharram Friday 05:22 06:49 13:32 18:07 20:07 21:35
5 September 17 Muharram Saturday 05:24 06:51 13:31 18:06 20:05 21:32
6 September 18 Muharram Sunday 05:25 06:52 13:31 18:04 20:03 21:30
7 September 19 Muharram Monday 05:27 06:53 13:31 18:03 20:01 21:28
8 September 20 Muharram Tuesday 05:29 06:55 13:30 18:01 19:59 21:25
9 September 21 Muharram Wednesday 05:30 06:56 13:30 17:59 19:57 21:23
10 September 22 Muharram Thursday 05:32 06:57 13:30 17:58 19:55 21:21
11 September 23 Muharram Friday 05:33 06:59 13:29 17:56 19:53 21:18
12 September 24 Muharram Saturday 05:35 07:00 13:29 17:54 19:51 21:16
13 September 25 Muharram Sunday 05:37 07:01 13:29 17:53 19:49 21:14
14 September 26 Muharram Monday 05:38 07:03 13:28 17:51 19:47 21:11
15 September 27 Muharram Tuesday 05:40 07:04 13:28 17:49 19:45 21:09
16 September 28 Muharram Wednesday 05:41 07:06 13:28 17:47 19:43 21:07
17 September 29 Muharram Thursday 05:43 07:07 13:27 17:46 19:41 21:04
18 September 30 Muharram Friday 05:45 07:08 13:27 17:44 19:39 21:02
19 September 1 Safar Saturday 05:46 07:10 13:27 17:42 19:37 21:00
20 September 2 Safar Sunday 05:48 07:11 13:26 17:40 19:35 20:58
21 September 3 Safar Monday 05:49 07:12 13:26 17:39 19:32 20:55
22 September 4 Safar Tuesday 05:51 07:14 13:25 17:37 19:30 20:53
23 September 5 Safar Wednesday 05:52 07:15 13:25 17:35 19:28 20:51
24 September 6 Safar Thursday 05:54 07:16 13:25 17:33 19:26 20:49
25 September 7 Safar Friday 05:55 07:18 13:24 17:32 19:24 20:47
26 September 8 Safar Saturday 05:57 07:19 13:24 17:30 19:22 20:44
27 September 9 Safar Sunday 05:58 07:21 13:24 17:28 19:20 20:42
28 September 10 Safar Monday 06:00 07:22 13:23 17:26 19:18 20:40
29 September 11 Safar Tuesday 06:01 07:23 13:23 17:24 19:16 20:38
30 September 12 Safar Wednesday 06:03 07:25 13:23 17:23 19:14 20:36