Satbayev, January 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 19 Jumada al-Akhir Monday 07:45 09:16 13:36 16:06 17:51 19:22
2 January 20 Jumada al-Akhir Tuesday 07:45 09:16 13:37 16:07 17:52 19:23
3 January 21 Jumada al-Akhir Wednesday 07:45 09:16 13:37 16:08 17:53 19:24
4 January 22 Jumada al-Akhir Thursday 07:45 09:16 13:38 16:09 17:54 19:25
5 January 23 Jumada al-Akhir Friday 07:45 09:16 13:38 16:10 17:55 19:26
6 January 24 Jumada al-Akhir Saturday 07:45 09:16 13:39 16:11 17:56 19:27
7 January 25 Jumada al-Akhir Sunday 07:45 09:15 13:39 16:12 17:57 19:28
8 January 26 Jumada al-Akhir Monday 07:45 09:15 13:39 16:13 17:58 19:29
9 January 27 Jumada al-Akhir Tuesday 07:44 09:15 13:40 16:15 17:59 19:30
10 January 28 Jumada al-Akhir Wednesday 07:44 09:14 13:40 16:16 18:01 19:31
11 January 29 Jumada al-Akhir Thursday 07:44 09:14 13:41 16:17 18:02 19:32
12 January 1 Rajab Friday 07:44 09:13 13:41 16:18 18:03 19:33
13 January 2 Rajab Saturday 07:43 09:13 13:41 16:20 18:05 19:34
14 January 3 Rajab Sunday 07:43 09:12 13:42 16:21 18:06 19:35
15 January 4 Rajab Monday 07:42 09:12 13:42 16:22 18:07 19:36
16 January 5 Rajab Tuesday 07:42 09:11 13:43 16:23 18:09 19:38
17 January 6 Rajab Wednesday 07:41 09:10 13:43 16:25 18:10 19:39
18 January 7 Rajab Thursday 07:41 09:10 13:43 16:26 18:11 19:40
19 January 8 Rajab Friday 07:40 09:09 13:44 16:28 18:13 19:41
20 January 9 Rajab Saturday 07:40 09:08 13:44 16:29 18:14 19:43
21 January 10 Rajab Sunday 07:39 09:07 13:44 16:30 18:16 19:44
22 January 11 Rajab Monday 07:38 09:06 13:44 16:32 18:17 19:45
23 January 12 Rajab Tuesday 07:37 09:05 13:45 16:33 18:19 19:46
24 January 13 Rajab Wednesday 07:37 09:04 13:45 16:35 18:20 19:48
25 January 14 Rajab Thursday 07:36 09:03 13:45 16:36 18:22 19:49
26 January 15 Rajab Friday 07:35 09:02 13:45 16:38 18:23 19:50
27 January 16 Rajab Saturday 07:34 09:01 13:46 16:39 18:25 19:52
28 January 17 Rajab Sunday 07:33 09:00 13:46 16:41 18:27 19:53
29 January 18 Rajab Monday 07:32 08:58 13:46 16:42 18:28 19:54
30 January 19 Rajab Tuesday 07:31 08:57 13:46 16:44 18:30 19:56
31 January 20 Rajab Wednesday 07:30 08:56 13:46 16:45 18:31 19:57