Rudnyi, November 2022

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 6 Rabi al-Akhir Tuesday 07:07 08:39 13:36 16:31 18:22 19:54
2 November 7 Rabi al-Akhir Wednesday 07:09 08:41 13:36 16:30 18:20 19:52
3 November 8 Rabi al-Akhir Thursday 07:10 08:43 13:36 16:28 18:18 19:51
4 November 9 Rabi al-Akhir Friday 07:12 08:45 13:36 16:26 18:16 19:49
5 November 10 Rabi al-Akhir Saturday 07:14 08:47 13:36 16:24 18:14 19:48
6 November 11 Rabi al-Akhir Sunday 07:15 08:49 13:36 16:23 18:13 19:46
7 November 12 Rabi al-Akhir Monday 07:17 08:51 13:36 16:21 18:11 19:45
8 November 13 Rabi al-Akhir Tuesday 07:19 08:53 13:36 16:19 18:09 19:43
9 November 14 Rabi al-Akhir Wednesday 07:20 08:54 13:36 16:18 18:07 19:42
10 November 15 Rabi al-Akhir Thursday 07:22 08:56 13:36 16:16 18:06 19:40
11 November 16 Rabi al-Akhir Friday 07:23 08:58 13:37 16:15 18:04 19:39
12 November 17 Rabi al-Akhir Saturday 07:25 09:00 13:37 16:13 18:02 19:38
13 November 18 Rabi al-Akhir Sunday 07:26 09:02 13:37 16:12 18:01 19:36
14 November 19 Rabi al-Akhir Monday 07:28 09:04 13:37 16:10 17:59 19:35
15 November 20 Rabi al-Akhir Tuesday 07:29 09:05 13:37 16:09 17:58 19:34
16 November 21 Rabi al-Akhir Wednesday 07:31 09:07 13:37 16:08 17:56 19:33
17 November 22 Rabi al-Akhir Thursday 07:32 09:09 13:37 16:06 17:55 19:32
18 November 23 Rabi al-Akhir Friday 07:34 09:11 13:38 16:05 17:54 19:31
19 November 24 Rabi al-Akhir Saturday 07:35 09:13 13:38 16:04 17:52 19:30
20 November 25 Rabi al-Akhir Sunday 07:37 09:14 13:38 16:03 17:51 19:29
21 November 26 Rabi al-Akhir Monday 07:38 09:16 13:38 16:02 17:50 19:28
22 November 27 Rabi al-Akhir Tuesday 07:40 09:18 13:39 16:00 17:49 19:27
23 November 28 Rabi al-Akhir Wednesday 07:41 09:20 13:39 15:59 17:47 19:26
24 November 29 Rabi al-Akhir Thursday 07:43 09:21 13:39 15:58 17:46 19:25
25 November 1 Jumada al-Awaal Friday 07:44 09:23 13:39 15:57 17:45 19:24
26 November 2 Jumada al-Awaal Saturday 07:45 09:25 13:40 15:56 17:44 19:24
27 November 3 Jumada al-Awaal Sunday 07:47 09:26 13:40 15:56 17:43 19:23
28 November 4 Jumada al-Awaal Monday 07:48 09:28 13:40 15:55 17:43 19:22
29 November 5 Jumada al-Awaal Tuesday 07:49 09:29 13:41 15:54 17:42 19:22
30 November 6 Jumada al-Awaal Wednesday 07:50 09:31 13:41 15:53 17:41 19:21