Rudnyi, November 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 28 Rabi al-Akhir Friday 06:07 07:39 12:36 15:31 17:22 18:54
2 November 29 Rabi al-Akhir Saturday 06:09 07:41 12:36 15:30 17:20 18:52
3 November 1 Jumada al-Awaal Sunday 06:10 07:43 12:36 15:28 17:18 18:51
4 November 2 Jumada al-Awaal Monday 06:12 07:45 12:36 15:26 17:16 18:49
5 November 3 Jumada al-Awaal Tuesday 06:14 07:47 12:36 15:24 17:14 18:48
6 November 4 Jumada al-Awaal Wednesday 06:15 07:49 12:36 15:23 17:13 18:46
7 November 5 Jumada al-Awaal Thursday 06:17 07:51 12:36 15:21 17:11 18:45
8 November 6 Jumada al-Awaal Friday 06:19 07:53 12:36 15:19 17:09 18:43
9 November 7 Jumada al-Awaal Saturday 06:20 07:54 12:36 15:18 17:07 18:42
10 November 8 Jumada al-Awaal Sunday 06:22 07:56 12:36 15:16 17:06 18:40
11 November 9 Jumada al-Awaal Monday 06:23 07:58 12:37 15:15 17:04 18:39
12 November 10 Jumada al-Awaal Tuesday 06:25 08:00 12:37 15:13 17:02 18:38
13 November 11 Jumada al-Awaal Wednesday 06:26 08:02 12:37 15:12 17:01 18:36
14 November 12 Jumada al-Awaal Thursday 06:28 08:04 12:37 15:10 16:59 18:35
15 November 13 Jumada al-Awaal Friday 06:29 08:05 12:37 15:09 16:58 18:34
16 November 14 Jumada al-Awaal Saturday 06:31 08:07 12:37 15:08 16:56 18:33
17 November 15 Jumada al-Awaal Sunday 06:32 08:09 12:37 15:06 16:55 18:32
18 November 16 Jumada al-Awaal Monday 06:34 08:11 12:38 15:05 16:54 18:31
19 November 17 Jumada al-Awaal Tuesday 06:35 08:13 12:38 15:04 16:52 18:30
20 November 18 Jumada al-Awaal Wednesday 06:37 08:14 12:38 15:03 16:51 18:29
21 November 19 Jumada al-Awaal Thursday 06:38 08:16 12:38 15:02 16:50 18:28
22 November 20 Jumada al-Awaal Friday 06:40 08:18 12:39 15:00 16:49 18:27
23 November 21 Jumada al-Awaal Saturday 06:41 08:20 12:39 14:59 16:47 18:26
24 November 22 Jumada al-Awaal Sunday 06:43 08:21 12:39 14:58 16:46 18:25
25 November 23 Jumada al-Awaal Monday 06:44 08:23 12:39 14:57 16:45 18:24
26 November 24 Jumada al-Awaal Tuesday 06:45 08:25 12:40 14:56 16:44 18:24
27 November 25 Jumada al-Awaal Wednesday 06:47 08:26 12:40 14:56 16:43 18:23
28 November 26 Jumada al-Awaal Thursday 06:48 08:28 12:40 14:55 16:43 18:22
29 November 27 Jumada al-Awaal Friday 06:49 08:29 12:41 14:54 16:42 18:22
30 November 28 Jumada al-Awaal Saturday 06:50 08:31 12:41 14:53 16:41 18:21