Aral, November 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 28 Rabi al-Akhir Friday 07:10 08:32 13:40 16:56 18:41 20:03
2 November 29 Rabi al-Akhir Saturday 07:11 08:34 13:40 16:54 18:40 20:02
3 November 1 Jumada al-Awaal Sunday 07:13 08:35 13:40 16:53 18:38 20:01
4 November 2 Jumada al-Awaal Monday 07:14 08:36 13:40 16:52 18:37 19:59
5 November 3 Jumada al-Awaal Tuesday 07:15 08:38 13:40 16:50 18:35 19:58
6 November 4 Jumada al-Awaal Wednesday 07:16 08:39 13:40 16:49 18:34 19:57
7 November 5 Jumada al-Awaal Thursday 07:18 08:41 13:40 16:48 18:32 19:56
8 November 6 Jumada al-Awaal Friday 07:19 08:42 13:40 16:46 18:31 19:54
9 November 7 Jumada al-Awaal Saturday 07:20 08:44 13:40 16:45 18:30 19:53
10 November 8 Jumada al-Awaal Sunday 07:22 08:45 13:40 16:44 18:28 19:52
11 November 9 Jumada al-Awaal Monday 07:23 08:47 13:40 16:43 18:27 19:51
12 November 10 Jumada al-Awaal Tuesday 07:24 08:48 13:40 16:42 18:26 19:50
13 November 11 Jumada al-Awaal Wednesday 07:25 08:50 13:41 16:40 18:25 19:49
14 November 12 Jumada al-Awaal Thursday 07:27 08:51 13:41 16:39 18:24 19:48
15 November 13 Jumada al-Awaal Friday 07:28 08:53 13:41 16:38 18:23 19:47
16 November 14 Jumada al-Awaal Saturday 07:29 08:54 13:41 16:37 18:22 19:46
17 November 15 Jumada al-Awaal Sunday 07:30 08:55 13:41 16:36 18:20 19:46
18 November 16 Jumada al-Awaal Monday 07:32 08:57 13:41 16:35 18:19 19:45
19 November 17 Jumada al-Awaal Tuesday 07:33 08:58 13:42 16:34 18:18 19:44
20 November 18 Jumada al-Awaal Wednesday 07:34 09:00 13:42 16:33 18:18 19:43
21 November 19 Jumada al-Awaal Thursday 07:35 09:01 13:42 16:33 18:17 19:43
22 November 20 Jumada al-Awaal Friday 07:36 09:02 13:42 16:32 18:16 19:42
23 November 21 Jumada al-Awaal Saturday 07:37 09:04 13:43 16:31 18:15 19:41
24 November 22 Jumada al-Awaal Sunday 07:39 09:05 13:43 16:30 18:14 19:41
25 November 23 Jumada al-Awaal Monday 07:40 09:06 13:43 16:29 18:14 19:40
26 November 24 Jumada al-Awaal Tuesday 07:41 09:08 13:44 16:29 18:13 19:40
27 November 25 Jumada al-Awaal Wednesday 07:42 09:09 13:44 16:28 18:12 19:39
28 November 26 Jumada al-Awaal Thursday 07:43 09:10 13:44 16:28 18:12 19:39
29 November 27 Jumada al-Awaal Friday 07:44 09:12 13:45 16:27 18:11 19:39
30 November 28 Jumada al-Awaal Saturday 07:45 09:13 13:45 16:27 18:11 19:38