Baikonur, January 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 23 Rabi al-Akhir Tuesday 07:58 09:26 13:53 16:31 18:15 19:42
2 January 24 Rabi al-Akhir Wednesday 07:58 09:26 13:54 16:32 18:16 19:43
3 January 25 Rabi al-Akhir Thursday 07:58 09:26 13:54 16:33 18:17 19:44
4 January 26 Rabi al-Akhir Friday 07:58 09:26 13:55 16:34 18:18 19:45
5 January 27 Rabi al-Akhir Saturday 07:58 09:25 13:55 16:35 18:19 19:46
6 January 28 Rabi al-Akhir Sunday 07:58 09:25 13:55 16:36 18:20 19:47
7 January 29 Rabi al-Akhir Monday 07:58 09:25 13:56 16:37 18:21 19:48
8 January 1 Jumada al-Awaal Tuesday 07:58 09:25 13:56 16:38 18:22 19:49
9 January 2 Jumada al-Awaal Wednesday 07:58 09:25 13:57 16:39 18:23 19:50
10 January 3 Jumada al-Awaal Thursday 07:58 09:24 13:57 16:41 18:24 19:51
11 January 4 Jumada al-Awaal Friday 07:58 09:24 13:58 16:42 18:26 19:52
12 January 5 Jumada al-Awaal Saturday 07:57 09:23 13:58 16:43 18:27 19:53
13 January 6 Jumada al-Awaal Sunday 07:57 09:23 13:58 16:44 18:28 19:54
14 January 7 Jumada al-Awaal Monday 07:57 09:23 13:59 16:45 18:29 19:55
15 January 8 Jumada al-Awaal Tuesday 07:56 09:22 13:59 16:47 18:31 19:56
16 January 9 Jumada al-Awaal Wednesday 07:56 09:21 13:59 16:48 18:32 19:57
17 January 10 Jumada al-Awaal Thursday 07:56 09:21 14:00 16:49 18:33 19:58
18 January 11 Jumada al-Awaal Friday 07:55 09:20 14:00 16:51 18:35 19:59
19 January 12 Jumada al-Awaal Saturday 07:55 09:19 14:00 16:52 18:36 20:01
20 January 13 Jumada al-Awaal Sunday 07:54 09:19 14:01 16:53 18:37 20:02
21 January 14 Jumada al-Awaal Monday 07:53 09:18 14:01 16:55 18:39 20:03
22 January 15 Jumada al-Awaal Tuesday 07:53 09:17 14:01 16:56 18:40 20:04
23 January 16 Jumada al-Awaal Wednesday 07:52 09:16 14:01 16:57 18:41 20:05
24 January 17 Jumada al-Awaal Thursday 07:51 09:15 14:02 16:59 18:43 20:07
25 January 18 Jumada al-Awaal Friday 07:51 09:14 14:02 17:00 18:44 20:08
26 January 19 Jumada al-Awaal Saturday 07:50 09:13 14:02 17:01 18:46 20:09
27 January 20 Jumada al-Awaal Sunday 07:49 09:12 14:02 17:03 18:47 20:10
28 January 21 Jumada al-Awaal Monday 07:48 09:11 14:03 17:04 18:49 20:12
29 January 22 Jumada al-Awaal Tuesday 07:47 09:10 14:03 17:06 18:50 20:13
30 January 23 Jumada al-Awaal Wednesday 07:46 09:09 14:03 17:07 18:52 20:14
31 January 24 Jumada al-Awaal Thursday 07:45 09:08 14:03 17:08 18:53 20:15