Baikonur, August 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 11 Dhu al-Hijja Saturday 04:47 06:27 13:56 19:05 21:19 22:58
2 August 12 Dhu al-Hijja Sunday 04:49 06:28 13:56 19:04 21:18 22:56
3 August 13 Dhu al-Hijja Monday 04:50 06:29 13:56 19:03 21:16 22:54
4 August 14 Dhu al-Hijja Tuesday 04:52 06:30 13:56 19:02 21:15 22:52
5 August 15 Dhu al-Hijja Wednesday 04:54 06:31 13:56 19:01 21:14 22:50
6 August 16 Dhu al-Hijja Thursday 04:56 06:33 13:56 19:00 21:12 22:48
7 August 17 Dhu al-Hijja Friday 04:58 06:34 13:56 19:00 21:11 22:46
8 August 18 Dhu al-Hijja Saturday 04:59 06:35 13:55 18:59 21:09 22:44
9 August 19 Dhu al-Hijja Sunday 05:01 06:36 13:55 18:58 21:08 22:42
10 August 20 Dhu al-Hijja Monday 05:03 06:37 13:55 18:57 21:06 22:40
11 August 21 Dhu al-Hijja Tuesday 05:05 06:39 13:55 18:55 21:05 22:38
12 August 22 Dhu al-Hijja Wednesday 05:07 06:40 13:55 18:54 21:03 22:36
13 August 23 Dhu al-Hijja Thursday 05:08 06:41 13:55 18:53 21:01 22:34
14 August 24 Dhu al-Hijja Friday 05:10 06:42 13:54 18:52 21:00 22:32
15 August 25 Dhu al-Hijja Saturday 05:12 06:44 13:54 18:51 20:58 22:29
16 August 26 Dhu al-Hijja Sunday 05:14 06:45 13:54 18:50 20:56 22:27
17 August 27 Dhu al-Hijja Monday 05:15 06:46 13:54 18:49 20:55 22:25
18 August 28 Dhu al-Hijja Tuesday 05:17 06:47 13:54 18:48 20:53 22:23
19 August 29 Dhu al-Hijja Wednesday 05:19 06:49 13:53 18:46 20:51 22:21
20 August 1 Muharram Thursday 05:20 06:50 13:53 18:45 20:50 22:19
21 August 2 Muharram Friday 05:22 06:51 13:53 18:44 20:48 22:16
22 August 3 Muharram Saturday 05:24 06:52 13:53 18:43 20:46 22:14
23 August 4 Muharram Sunday 05:26 06:54 13:52 18:41 20:44 22:12
24 August 5 Muharram Monday 05:27 06:55 13:52 18:40 20:43 22:10
25 August 6 Muharram Tuesday 05:29 06:56 13:52 18:39 20:41 22:08
26 August 7 Muharram Wednesday 05:31 06:57 13:51 18:37 20:39 22:05
27 August 8 Muharram Thursday 05:32 06:59 13:51 18:36 20:37 22:03
28 August 9 Muharram Friday 05:34 07:00 13:51 18:34 20:35 22:01
29 August 10 Muharram Saturday 05:35 07:01 13:51 18:33 20:33 21:59
30 August 11 Muharram Sunday 05:37 07:02 13:50 18:32 20:32 21:57
31 August 12 Muharram Monday 05:39 07:03 13:50 18:30 20:30 21:54