Baikonur, September 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 13 Muharram Tuesday 05:40 07:05 13:50 18:29 20:28 21:52
2 September 14 Muharram Wednesday 05:42 07:06 13:49 18:27 20:26 21:50
3 September 15 Muharram Thursday 05:43 07:07 13:49 18:26 20:24 21:48
4 September 16 Muharram Friday 05:45 07:08 13:49 18:24 20:22 21:46
5 September 17 Muharram Saturday 05:46 07:10 13:48 18:23 20:20 21:43
6 September 18 Muharram Sunday 05:48 07:11 13:48 18:21 20:18 21:41
7 September 19 Muharram Monday 05:49 07:12 13:48 18:20 20:16 21:39
8 September 20 Muharram Tuesday 05:51 07:13 13:47 18:18 20:14 21:37
9 September 21 Muharram Wednesday 05:52 07:15 13:47 18:17 20:13 21:35
10 September 22 Muharram Thursday 05:54 07:16 13:47 18:15 20:11 21:32
11 September 23 Muharram Friday 05:55 07:17 13:46 18:14 20:09 21:30
12 September 24 Muharram Saturday 05:57 07:18 13:46 18:12 20:07 21:28
13 September 25 Muharram Sunday 05:58 07:20 13:46 18:10 20:05 21:26
14 September 26 Muharram Monday 06:00 07:21 13:45 18:09 20:03 21:24
15 September 27 Muharram Tuesday 06:01 07:22 13:45 18:07 20:01 21:22
16 September 28 Muharram Wednesday 06:03 07:23 13:45 18:05 19:59 21:19
17 September 29 Muharram Thursday 06:04 07:25 13:44 18:04 19:57 21:17
18 September 30 Muharram Friday 06:06 07:26 13:44 18:02 19:55 21:15
19 September 1 Safar Saturday 06:07 07:27 13:43 18:01 19:53 21:13
20 September 2 Safar Sunday 06:08 07:28 13:43 17:59 19:51 21:11
21 September 3 Safar Monday 06:10 07:30 13:43 17:57 19:49 21:09
22 September 4 Safar Tuesday 06:11 07:31 13:42 17:56 19:47 21:07
23 September 5 Safar Wednesday 06:12 07:32 13:42 17:54 19:45 21:05
24 September 6 Safar Thursday 06:14 07:33 13:42 17:52 19:43 21:03
25 September 7 Safar Friday 06:15 07:35 13:41 17:51 19:41 21:00
26 September 8 Safar Saturday 06:17 07:36 13:41 17:49 19:39 20:58
27 September 9 Safar Sunday 06:18 07:37 13:41 17:47 19:37 20:56
28 September 10 Safar Monday 06:19 07:38 13:40 17:45 19:35 20:54
29 September 11 Safar Tuesday 06:21 07:40 13:40 17:44 19:33 20:52
30 September 12 Safar Wednesday 06:22 07:41 13:40 17:42 19:31 20:50