Baikonur, July 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 July 21 Dhu al-Qaʿda Thursday 03:59 05:57 13:54 19:18 21:44 23:41
2 July 22 Dhu al-Qaʿda Friday 04:00 05:58 13:54 19:18 21:44 23:41
3 July 23 Dhu al-Qaʿda Saturday 04:01 05:58 13:54 19:18 21:44 23:40
4 July 24 Dhu al-Qaʿda Sunday 04:02 05:59 13:54 19:18 21:43 23:39
5 July 25 Dhu al-Qaʿda Monday 04:04 06:00 13:54 19:18 21:43 23:39
6 July 26 Dhu al-Qaʿda Tuesday 04:05 06:00 13:55 19:17 21:43 23:38
7 July 27 Dhu al-Qaʿda Wednesday 04:06 06:01 13:55 19:17 21:42 23:37
8 July 28 Dhu al-Qaʿda Thursday 04:07 06:02 13:55 19:17 21:42 23:36
9 July 29 Dhu al-Qaʿda Friday 04:08 06:03 13:55 19:17 21:41 23:35
10 July 30 Dhu al-Qaʿda Saturday 04:10 06:03 13:55 19:17 21:41 23:34
11 July 1 Dhu al-Hijja Sunday 04:11 06:04 13:55 19:16 21:40 23:33
12 July 2 Dhu al-Hijja Monday 04:13 06:05 13:55 19:16 21:39 23:31
13 July 3 Dhu al-Hijja Tuesday 04:14 06:06 13:56 19:16 21:39 23:30
14 July 4 Dhu al-Hijja Wednesday 04:16 06:07 13:56 19:15 21:38 23:29
15 July 5 Dhu al-Hijja Thursday 04:17 06:08 13:56 19:15 21:37 23:28
16 July 6 Dhu al-Hijja Friday 04:19 06:09 13:56 19:15 21:36 23:26
17 July 7 Dhu al-Hijja Saturday 04:20 06:10 13:56 19:14 21:36 23:25
18 July 8 Dhu al-Hijja Sunday 04:22 06:11 13:56 19:14 21:35 23:23
19 July 9 Dhu al-Hijja Monday 04:24 06:12 13:56 19:13 21:34 23:22
20 July 10 Dhu al-Hijja Tuesday 04:25 06:13 13:56 19:13 21:33 23:20
21 July 11 Dhu al-Hijja Wednesday 04:27 06:14 13:56 19:12 21:32 23:19
22 July 12 Dhu al-Hijja Thursday 04:29 06:15 13:56 19:12 21:31 23:17
23 July 13 Dhu al-Hijja Friday 04:30 06:16 13:56 19:11 21:30 23:15
24 July 14 Dhu al-Hijja Saturday 04:32 06:17 13:56 19:11 21:29 23:14
25 July 15 Dhu al-Hijja Sunday 04:34 06:18 13:56 19:10 21:28 23:12
26 July 16 Dhu al-Hijja Monday 04:36 06:19 13:56 19:09 21:27 23:10
27 July 17 Dhu al-Hijja Tuesday 04:37 06:20 13:56 19:09 21:26 23:08
28 July 18 Dhu al-Hijja Wednesday 04:39 06:22 13:56 19:08 21:24 23:06
29 July 19 Dhu al-Hijja Thursday 04:41 06:23 13:56 19:07 21:23 23:05
30 July 20 Dhu al-Hijja Friday 04:43 06:24 13:56 19:07 21:22 23:03
31 July 21 Dhu al-Hijja Saturday 04:45 06:25 13:56 19:06 21:21 23:01