Baikonur, August 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 22 Dhu al-Hijja Sunday 04:46 06:26 13:56 19:05 21:19 22:59
2 August 23 Dhu al-Hijja Monday 04:48 06:27 13:56 19:04 21:18 22:57
3 August 24 Dhu al-Hijja Tuesday 04:50 06:29 13:56 19:03 21:17 22:55
4 August 25 Dhu al-Hijja Wednesday 04:52 06:30 13:56 19:03 21:15 22:53
5 August 26 Dhu al-Hijja Thursday 04:54 06:31 13:56 19:02 21:14 22:51
6 August 27 Dhu al-Hijja Friday 04:55 06:32 13:56 19:01 21:12 22:49
7 August 28 Dhu al-Hijja Saturday 04:57 06:33 13:56 19:00 21:11 22:47
8 August 29 Dhu al-Hijja Sunday 04:59 06:35 13:55 18:59 21:09 22:45
9 August 30 Dhu al-Hijja Monday 05:01 06:36 13:55 18:58 21:08 22:43
10 August 1 Muharram Tuesday 05:03 06:37 13:55 18:57 21:06 22:41
11 August 2 Muharram Wednesday 05:04 06:38 13:55 18:56 21:05 22:39
12 August 3 Muharram Thursday 05:06 06:40 13:55 18:55 21:03 22:36
13 August 4 Muharram Friday 05:08 06:41 13:55 18:54 21:02 22:34
14 August 5 Muharram Saturday 05:10 06:42 13:54 18:52 21:00 22:32
15 August 6 Muharram Sunday 05:11 06:43 13:54 18:51 20:58 22:30
16 August 7 Muharram Monday 05:13 06:45 13:54 18:50 20:57 22:28
17 August 8 Muharram Tuesday 05:15 06:46 13:54 18:49 20:55 22:26
18 August 9 Muharram Wednesday 05:17 06:47 13:54 18:48 20:53 22:24
19 August 10 Muharram Thursday 05:18 06:48 13:53 18:47 20:52 22:21
20 August 11 Muharram Friday 05:20 06:50 13:53 18:45 20:50 22:19
21 August 12 Muharram Saturday 05:22 06:51 13:53 18:44 20:48 22:17
22 August 13 Muharram Sunday 05:23 06:52 13:53 18:43 20:47 22:15
23 August 14 Muharram Monday 05:25 06:53 13:52 18:42 20:45 22:13
24 August 15 Muharram Tuesday 05:27 06:54 13:52 18:40 20:43 22:10
25 August 16 Muharram Wednesday 05:28 06:56 13:52 18:39 20:41 22:08
26 August 17 Muharram Thursday 05:30 06:57 13:52 18:38 20:39 22:06
27 August 18 Muharram Friday 05:32 06:58 13:51 18:36 20:38 22:04
28 August 19 Muharram Saturday 05:33 06:59 13:51 18:35 20:36 22:02
29 August 20 Muharram Sunday 05:35 07:01 13:51 18:33 20:34 21:59
30 August 21 Muharram Monday 05:37 07:02 13:50 18:32 20:32 21:57
31 August 22 Muharram Tuesday 05:38 07:03 13:50 18:31 20:30 21:55