Baikonur, August 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 14 Muharram Tuesday 04:46 06:26 13:56 19:05 21:20 22:59
2 August 15 Muharram Wednesday 04:48 06:27 13:56 19:04 21:18 22:57
3 August 16 Muharram Thursday 04:50 06:28 13:56 19:04 21:17 22:55
4 August 17 Muharram Friday 04:51 06:30 13:56 19:03 21:16 22:53
5 August 18 Muharram Saturday 04:53 06:31 13:56 19:02 21:14 22:51
6 August 19 Muharram Sunday 04:55 06:32 13:56 19:01 21:13 22:49
7 August 20 Muharram Monday 04:57 06:33 13:56 19:00 21:11 22:47
8 August 21 Muharram Tuesday 04:59 06:34 13:55 18:59 21:10 22:45
9 August 22 Muharram Wednesday 05:00 06:36 13:55 18:58 21:08 22:43
10 August 23 Muharram Thursday 05:02 06:37 13:55 18:57 21:07 22:41
11 August 24 Muharram Friday 05:04 06:38 13:55 18:56 21:05 22:39
12 August 25 Muharram Saturday 05:06 06:39 13:55 18:55 21:04 22:37
13 August 26 Muharram Sunday 05:08 06:41 13:55 18:54 21:02 22:35
14 August 27 Muharram Monday 05:09 06:42 13:54 18:53 21:01 22:33
15 August 28 Muharram Tuesday 05:11 06:43 13:54 18:52 20:59 22:31
16 August 29 Muharram Wednesday 05:13 06:44 13:54 18:50 20:57 22:28
17 August 30 Muharram Thursday 05:15 06:45 13:54 18:49 20:56 22:26
18 August 1 Safar Friday 05:16 06:47 13:54 18:48 20:54 22:24
19 August 2 Safar Saturday 05:18 06:48 13:53 18:47 20:52 22:22
20 August 3 Safar Sunday 05:20 06:49 13:53 18:46 20:50 22:20
21 August 4 Safar Monday 05:21 06:50 13:53 18:44 20:49 22:18
22 August 5 Safar Tuesday 05:23 06:52 13:53 18:43 20:47 22:15
23 August 6 Safar Wednesday 05:25 06:53 13:52 18:42 20:45 22:13
24 August 7 Safar Thursday 05:26 06:54 13:52 18:41 20:43 22:11
25 August 8 Safar Friday 05:28 06:55 13:52 18:39 20:42 22:09
26 August 9 Safar Saturday 05:30 06:57 13:52 18:38 20:40 22:07
27 August 10 Safar Sunday 05:31 06:58 13:51 18:37 20:38 22:04
28 August 11 Safar Monday 05:33 06:59 13:51 18:35 20:36 22:02
29 August 12 Safar Tuesday 05:35 07:00 13:51 18:34 20:34 22:00
30 August 13 Safar Wednesday 05:36 07:02 13:50 18:32 20:32 21:58
31 August 14 Safar Thursday 05:38 07:03 13:50 18:31 20:31 21:55