Kazaly, January 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 23 Rabi al-Akhir Tuesday 08:02 09:30 13:58 16:37 18:20 19:47
2 January 24 Rabi al-Akhir Wednesday 08:03 09:30 13:58 16:38 18:21 19:48
3 January 25 Rabi al-Akhir Thursday 08:03 09:30 13:59 16:39 18:22 19:49
4 January 26 Rabi al-Akhir Friday 08:03 09:30 13:59 16:40 18:23 19:50
5 January 27 Rabi al-Akhir Saturday 08:03 09:29 14:00 16:41 18:24 19:51
6 January 28 Rabi al-Akhir Sunday 08:03 09:29 14:00 16:42 18:25 19:52
7 January 29 Rabi al-Akhir Monday 08:03 09:29 14:01 16:43 18:26 19:53
8 January 1 Jumada al-Awaal Tuesday 08:03 09:29 14:01 16:44 18:28 19:54
9 January 2 Jumada al-Awaal Wednesday 08:02 09:29 14:01 16:45 18:29 19:55
10 January 3 Jumada al-Awaal Thursday 08:02 09:28 14:02 16:46 18:30 19:56
11 January 4 Jumada al-Awaal Friday 08:02 09:28 14:02 16:47 18:31 19:57
12 January 5 Jumada al-Awaal Saturday 08:02 09:28 14:03 16:49 18:32 19:58
13 January 6 Jumada al-Awaal Sunday 08:02 09:27 14:03 16:50 18:33 19:59
14 January 7 Jumada al-Awaal Monday 08:01 09:27 14:03 16:51 18:35 20:00
15 January 8 Jumada al-Awaal Tuesday 08:01 09:26 14:04 16:52 18:36 20:01
16 January 9 Jumada al-Awaal Wednesday 08:00 09:25 14:04 16:53 18:37 20:02
17 January 10 Jumada al-Awaal Thursday 08:00 09:25 14:04 16:55 18:39 20:03
18 January 11 Jumada al-Awaal Friday 07:59 09:24 14:05 16:56 18:40 20:05
19 January 12 Jumada al-Awaal Saturday 07:59 09:23 14:05 16:57 18:41 20:06
20 January 13 Jumada al-Awaal Sunday 07:58 09:23 14:05 16:59 18:43 20:07
21 January 14 Jumada al-Awaal Monday 07:58 09:22 14:06 17:00 18:44 20:08
22 January 15 Jumada al-Awaal Tuesday 07:57 09:21 14:06 17:01 18:45 20:09
23 January 16 Jumada al-Awaal Wednesday 07:57 09:20 14:06 17:03 18:47 20:10
24 January 17 Jumada al-Awaal Thursday 07:56 09:19 14:07 17:04 18:48 20:12
25 January 18 Jumada al-Awaal Friday 07:55 09:18 14:07 17:05 18:50 20:13
26 January 19 Jumada al-Awaal Saturday 07:54 09:18 14:07 17:07 18:51 20:14
27 January 20 Jumada al-Awaal Sunday 07:54 09:17 14:07 17:08 18:52 20:15
28 January 21 Jumada al-Awaal Monday 07:53 09:15 14:07 17:10 18:54 20:17
29 January 22 Jumada al-Awaal Tuesday 07:52 09:14 14:08 17:11 18:55 20:18
30 January 23 Jumada al-Awaal Wednesday 07:51 09:13 14:08 17:12 18:57 20:19
31 January 24 Jumada al-Awaal Thursday 07:50 09:12 14:08 17:14 18:58 20:20