Kazaly, August 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 22 Dhu al-Hijja Sunday 04:52 06:32 14:01 19:10 21:24 23:02
2 August 23 Dhu al-Hijja Monday 04:54 06:33 14:01 19:09 21:22 23:00
3 August 24 Dhu al-Hijja Tuesday 04:56 06:34 14:01 19:08 21:21 22:58
4 August 25 Dhu al-Hijja Wednesday 04:58 06:35 14:01 19:07 21:19 22:57
5 August 26 Dhu al-Hijja Thursday 05:00 06:36 14:01 19:06 21:18 22:55
6 August 27 Dhu al-Hijja Friday 05:01 06:38 14:00 19:05 21:17 22:53
7 August 28 Dhu al-Hijja Saturday 05:03 06:39 14:00 19:04 21:15 22:50
8 August 29 Dhu al-Hijja Sunday 05:05 06:40 14:00 19:03 21:14 22:48
9 August 30 Dhu al-Hijja Monday 05:07 06:41 14:00 19:02 21:12 22:46
10 August 1 Muharram Tuesday 05:08 06:42 14:00 19:01 21:11 22:44
11 August 2 Muharram Wednesday 05:10 06:44 14:00 19:00 21:09 22:42
12 August 3 Muharram Thursday 05:12 06:45 14:00 18:59 21:08 22:40
13 August 4 Muharram Friday 05:14 06:46 13:59 18:58 21:06 22:38
14 August 5 Muharram Saturday 05:15 06:47 13:59 18:57 21:04 22:36
15 August 6 Muharram Sunday 05:17 06:49 13:59 18:56 21:03 22:34
16 August 7 Muharram Monday 05:19 06:50 13:59 18:55 21:01 22:32
17 August 8 Muharram Tuesday 05:21 06:51 13:59 18:54 20:59 22:30
18 August 9 Muharram Wednesday 05:22 06:52 13:58 18:52 20:58 22:27
19 August 10 Muharram Thursday 05:24 06:53 13:58 18:51 20:56 22:25
20 August 11 Muharram Friday 05:26 06:55 13:58 18:50 20:54 22:23
21 August 12 Muharram Saturday 05:27 06:56 13:58 18:49 20:53 22:21
22 August 13 Muharram Sunday 05:29 06:57 13:57 18:47 20:51 22:19
23 August 14 Muharram Monday 05:31 06:58 13:57 18:46 20:49 22:17
24 August 15 Muharram Tuesday 05:32 07:00 13:57 18:45 20:47 22:14
25 August 16 Muharram Wednesday 05:34 07:01 13:57 18:44 20:46 22:12
26 August 17 Muharram Thursday 05:36 07:02 13:56 18:42 20:44 22:10
27 August 18 Muharram Friday 05:37 07:03 13:56 18:41 20:42 22:08
28 August 19 Muharram Saturday 05:39 07:05 13:56 18:40 20:40 22:06
29 August 20 Muharram Sunday 05:40 07:06 13:55 18:38 20:38 22:03
30 August 21 Muharram Monday 05:42 07:07 13:55 18:37 20:37 22:01
31 August 22 Muharram Tuesday 05:44 07:08 13:55 18:35 20:35 21:59