Aktau, February 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 February 18 Jumada al-Akhir Monday 07:30 08:49 13:52 17:06 18:50 20:08
2 February 19 Jumada al-Akhir Tuesday 07:29 08:48 13:52 17:08 18:51 20:09
3 February 20 Jumada al-Akhir Wednesday 07:28 08:47 13:52 17:09 18:52 20:11
4 February 21 Jumada al-Akhir Thursday 07:27 08:46 13:52 17:10 18:54 20:12
5 February 22 Jumada al-Akhir Friday 07:26 08:44 13:52 17:12 18:55 20:13
6 February 23 Jumada al-Akhir Saturday 07:25 08:43 13:52 17:13 18:56 20:14
7 February 24 Jumada al-Akhir Sunday 07:24 08:42 13:53 17:14 18:58 20:15
8 February 25 Jumada al-Akhir Monday 07:23 08:41 13:53 17:16 18:59 20:17
9 February 26 Jumada al-Akhir Tuesday 07:22 08:39 13:53 17:17 19:00 20:18
10 February 27 Jumada al-Akhir Wednesday 07:21 08:38 13:53 17:18 19:02 20:19
11 February 28 Jumada al-Akhir Thursday 07:20 08:37 13:53 17:19 19:03 20:20
12 February 29 Jumada al-Akhir Friday 07:18 08:35 13:53 17:21 19:05 20:22
13 February 1 Rajab Saturday 07:17 08:34 13:53 17:22 19:06 20:23
14 February 2 Rajab Sunday 07:16 08:33 13:53 17:23 19:07 20:24
15 February 3 Rajab Monday 07:14 08:31 13:52 17:25 19:09 20:25
16 February 4 Rajab Tuesday 07:13 08:30 13:52 17:26 19:10 20:26
17 February 5 Rajab Wednesday 07:12 08:28 13:52 17:27 19:11 20:28
18 February 6 Rajab Thursday 07:10 08:27 13:52 17:28 19:13 20:29
19 February 7 Rajab Friday 07:09 08:25 13:52 17:29 19:14 20:30
20 February 8 Rajab Saturday 07:07 08:24 13:52 17:31 19:15 20:31
21 February 9 Rajab Sunday 07:06 08:22 13:52 17:32 19:17 20:33
22 February 10 Rajab Monday 07:05 08:20 13:52 17:33 19:18 20:34
23 February 11 Rajab Tuesday 07:03 08:19 13:52 17:34 19:19 20:35
24 February 12 Rajab Wednesday 07:02 08:17 13:52 17:35 19:21 20:36
25 February 13 Rajab Thursday 07:00 08:16 13:51 17:37 19:22 20:38
26 February 14 Rajab Friday 06:58 08:14 13:51 17:38 19:23 20:39
27 February 15 Rajab Saturday 06:57 08:12 13:51 17:39 19:24 20:40
28 February 16 Rajab Sunday 06:55 08:11 13:51 17:40 19:26 20:41