Aktau, August 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 22 Dhu al-Hijja Sunday 04:49 06:22 13:45 18:50 21:01 22:34
2 August 23 Dhu al-Hijja Monday 04:50 06:23 13:45 18:50 21:00 22:32
3 August 24 Dhu al-Hijja Tuesday 04:52 06:24 13:45 18:49 20:59 22:31
4 August 25 Dhu al-Hijja Wednesday 04:53 06:25 13:45 18:48 20:58 22:29
5 August 26 Dhu al-Hijja Thursday 04:55 06:26 13:44 18:47 20:56 22:27
6 August 27 Dhu al-Hijja Friday 04:56 06:27 13:44 18:47 20:55 22:25
7 August 28 Dhu al-Hijja Saturday 04:58 06:28 13:44 18:46 20:54 22:23
8 August 29 Dhu al-Hijja Sunday 05:00 06:29 13:44 18:45 20:52 22:22
9 August 30 Dhu al-Hijja Monday 05:01 06:30 13:44 18:44 20:51 22:20
10 August 1 Muharram Tuesday 05:03 06:31 13:44 18:43 20:50 22:18
11 August 2 Muharram Wednesday 05:04 06:32 13:44 18:42 20:48 22:16
12 August 3 Muharram Thursday 05:06 06:34 13:43 18:41 20:47 22:14
13 August 4 Muharram Friday 05:07 06:35 13:43 18:40 20:45 22:12
14 August 5 Muharram Saturday 05:09 06:36 13:43 18:39 20:44 22:10
15 August 6 Muharram Sunday 05:10 06:37 13:43 18:38 20:42 22:08
16 August 7 Muharram Monday 05:12 06:38 13:43 18:37 20:41 22:06
17 August 8 Muharram Tuesday 05:14 06:39 13:42 18:36 20:39 22:04
18 August 9 Muharram Wednesday 05:15 06:40 13:42 18:35 20:37 22:02
19 August 10 Muharram Thursday 05:17 06:41 13:42 18:34 20:36 22:01
20 August 11 Muharram Friday 05:18 06:43 13:42 18:32 20:34 21:59
21 August 12 Muharram Saturday 05:20 06:44 13:42 18:31 20:33 21:57
22 August 13 Muharram Sunday 05:21 06:45 13:41 18:30 20:31 21:55
23 August 14 Muharram Monday 05:23 06:46 13:41 18:29 20:29 21:53
24 August 15 Muharram Tuesday 05:24 06:47 13:41 18:28 20:28 21:51
25 August 16 Muharram Wednesday 05:26 06:48 13:40 18:26 20:26 21:49
26 August 17 Muharram Thursday 05:27 06:49 13:40 18:25 20:24 21:46
27 August 18 Muharram Friday 05:28 06:50 13:40 18:24 20:23 21:44
28 August 19 Muharram Saturday 05:30 06:52 13:40 18:23 20:21 21:42
29 August 20 Muharram Sunday 05:31 06:53 13:39 18:21 20:19 21:40
30 August 21 Muharram Monday 05:33 06:54 13:39 18:20 20:18 21:38
31 August 22 Muharram Tuesday 05:34 06:55 13:39 18:19 20:16 21:36