Aktau, August 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 25 Muharram Thursday 04:48 06:21 13:45 18:51 21:02 22:34
2 August 26 Muharram Friday 04:50 06:22 13:45 18:50 21:00 22:33
3 August 27 Muharram Saturday 04:51 06:23 13:45 18:49 20:59 22:31
4 August 28 Muharram Sunday 04:53 06:24 13:45 18:48 20:58 22:29
5 August 29 Muharram Monday 04:54 06:26 13:44 18:48 20:57 22:28
6 August 30 Muharram Tuesday 04:56 06:27 13:44 18:47 20:55 22:26
7 August 1 Safar Wednesday 04:58 06:28 13:44 18:46 20:54 22:24
8 August 2 Safar Thursday 04:59 06:29 13:44 18:45 20:53 22:22
9 August 3 Safar Friday 05:01 06:30 13:44 18:44 20:51 22:20
10 August 4 Safar Saturday 05:02 06:31 13:44 18:43 20:50 22:18
11 August 5 Safar Sunday 05:04 06:32 13:44 18:42 20:48 22:16
12 August 6 Safar Monday 05:05 06:33 13:43 18:41 20:47 22:15
13 August 7 Safar Tuesday 05:07 06:34 13:43 18:40 20:46 22:13
14 August 8 Safar Wednesday 05:09 06:36 13:43 18:39 20:44 22:11
15 August 9 Safar Thursday 05:10 06:37 13:43 18:38 20:43 22:09
16 August 10 Safar Friday 05:12 06:38 13:43 18:37 20:41 22:07
17 August 11 Safar Saturday 05:13 06:39 13:43 18:36 20:39 22:05
18 August 12 Safar Sunday 05:15 06:40 13:42 18:35 20:38 22:03
19 August 13 Safar Monday 05:16 06:41 13:42 18:34 20:36 22:01
20 August 14 Safar Tuesday 05:18 06:42 13:42 18:33 20:35 21:59
21 August 15 Safar Wednesday 05:19 06:43 13:42 18:31 20:33 21:57
22 August 16 Safar Thursday 05:21 06:45 13:41 18:30 20:31 21:55
23 August 17 Safar Friday 05:22 06:46 13:41 18:29 20:30 21:53
24 August 18 Safar Saturday 05:24 06:47 13:41 18:28 20:28 21:51
25 August 19 Safar Sunday 05:25 06:48 13:41 18:27 20:26 21:49
26 August 20 Safar Monday 05:27 06:49 13:40 18:25 20:25 21:47
27 August 21 Safar Tuesday 05:28 06:50 13:40 18:24 20:23 21:45
28 August 22 Safar Wednesday 05:30 06:51 13:40 18:23 20:21 21:43
29 August 23 Safar Thursday 05:31 06:52 13:39 18:22 20:20 21:41
30 August 24 Safar Friday 05:32 06:54 13:39 18:20 20:18 21:39
31 August 25 Safar Saturday 05:34 06:55 13:39 18:19 20:16 21:37