Beyneu, September 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 1 Muharram Sunday 05:14 06:37 13:22 18:02 20:01 21:24
2 September 2 Muharram Monday 05:15 06:38 13:22 18:01 19:59 21:22
3 September 3 Muharram Tuesday 05:17 06:40 13:22 17:59 19:57 21:20
4 September 4 Muharram Wednesday 05:18 06:41 13:21 17:58 19:55 21:18
5 September 5 Muharram Thursday 05:20 06:42 13:21 17:56 19:53 21:16
6 September 6 Muharram Friday 05:21 06:43 13:21 17:55 19:51 21:13
7 September 7 Muharram Saturday 05:23 06:44 13:20 17:53 19:50 21:11
8 September 8 Muharram Sunday 05:24 06:46 13:20 17:52 19:48 21:09
9 September 9 Muharram Monday 05:25 06:47 13:20 17:50 19:46 21:07
10 September 10 Muharram Tuesday 05:27 06:48 13:19 17:49 19:44 21:05
11 September 11 Muharram Wednesday 05:28 06:49 13:19 17:47 19:42 21:03
12 September 12 Muharram Thursday 05:30 06:50 13:19 17:46 19:40 21:01
13 September 13 Muharram Friday 05:31 06:52 13:18 17:44 19:38 20:58
14 September 14 Muharram Saturday 05:33 06:53 13:18 17:43 19:36 20:56
15 September 15 Muharram Sunday 05:34 06:54 13:18 17:41 19:34 20:54
16 September 16 Muharram Monday 05:35 06:55 13:17 17:39 19:32 20:52
17 September 17 Muharram Tuesday 05:37 06:56 13:17 17:38 19:30 20:50
18 September 18 Muharram Wednesday 05:38 06:58 13:16 17:36 19:29 20:48
19 September 19 Muharram Thursday 05:40 06:59 13:16 17:35 19:27 20:46
20 September 20 Muharram Friday 05:41 07:00 13:16 17:33 19:25 20:44
21 September 21 Muharram Saturday 05:42 07:01 13:15 17:31 19:23 20:42
22 September 22 Muharram Sunday 05:44 07:02 13:15 17:30 19:21 20:40
23 September 23 Muharram Monday 05:45 07:04 13:15 17:28 19:19 20:38
24 September 24 Muharram Tuesday 05:46 07:05 13:14 17:26 19:17 20:36
25 September 25 Muharram Wednesday 05:48 07:06 13:14 17:25 19:15 20:33
26 September 26 Muharram Thursday 05:49 07:07 13:14 17:23 19:13 20:31
27 September 27 Muharram Friday 05:50 07:09 13:13 17:21 19:11 20:29
28 September 28 Muharram Saturday 05:52 07:10 13:13 17:20 19:09 20:27
29 September 29 Muharram Sunday 05:53 07:11 13:13 17:18 19:07 20:25
30 September 30 Muharram Monday 05:54 07:12 13:12 17:17 19:06 20:24