Beyneu, September 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 13 Muharram Tuesday 05:15 06:38 13:22 18:01 19:59 21:23
2 September 14 Muharram Wednesday 05:16 06:39 13:22 18:00 19:58 21:20
3 September 15 Muharram Thursday 05:18 06:40 13:21 17:58 19:56 21:18
4 September 16 Muharram Friday 05:19 06:42 13:21 17:57 19:54 21:16
5 September 17 Muharram Saturday 05:21 06:43 13:21 17:55 19:52 21:14
6 September 18 Muharram Sunday 05:22 06:44 13:20 17:54 19:50 21:12
7 September 19 Muharram Monday 05:24 06:45 13:20 17:52 19:48 21:10
8 September 20 Muharram Tuesday 05:25 06:46 13:20 17:51 19:46 21:07
9 September 21 Muharram Wednesday 05:27 06:48 13:19 17:49 19:44 21:05
10 September 22 Muharram Thursday 05:28 06:49 13:19 17:48 19:42 21:03
11 September 23 Muharram Friday 05:29 06:50 13:19 17:46 19:41 21:01
12 September 24 Muharram Saturday 05:31 06:51 13:18 17:45 19:39 20:59
13 September 25 Muharram Sunday 05:32 06:52 13:18 17:43 19:37 20:57
14 September 26 Muharram Monday 05:34 06:54 13:18 17:41 19:35 20:55
15 September 27 Muharram Tuesday 05:35 06:55 13:17 17:40 19:33 20:53
16 September 28 Muharram Wednesday 05:36 06:56 13:17 17:38 19:31 20:50
17 September 29 Muharram Thursday 05:38 06:57 13:17 17:37 19:29 20:48
18 September 30 Muharram Friday 05:39 06:59 13:16 17:35 19:27 20:46
19 September 1 Safar Saturday 05:41 07:00 13:16 17:33 19:25 20:44
20 September 2 Safar Sunday 05:42 07:01 13:16 17:32 19:23 20:42
21 September 3 Safar Monday 05:43 07:02 13:15 17:30 19:21 20:40
22 September 4 Safar Tuesday 05:45 07:03 13:15 17:28 19:19 20:38
23 September 5 Safar Wednesday 05:46 07:05 13:14 17:27 19:17 20:36
24 September 6 Safar Thursday 05:47 07:06 13:14 17:25 19:16 20:34
25 September 7 Safar Friday 05:49 07:07 13:14 17:24 19:14 20:32
26 September 8 Safar Saturday 05:50 07:08 13:13 17:22 19:12 20:30
27 September 9 Safar Sunday 05:51 07:10 13:13 17:20 19:10 20:28
28 September 10 Safar Monday 05:53 07:11 13:13 17:19 19:08 20:26
29 September 11 Safar Tuesday 05:54 07:12 13:12 17:17 19:06 20:24
30 September 12 Safar Wednesday 05:55 07:13 13:12 17:15 19:04 20:22