Beyneu, September 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 23 Muharram Wednesday 05:14 06:38 13:22 18:01 20:00 21:23
2 September 24 Muharram Thursday 05:16 06:39 13:22 18:00 19:58 21:21
3 September 25 Muharram Friday 05:17 06:40 13:22 17:59 19:56 21:19
4 September 26 Muharram Saturday 05:19 06:41 13:21 17:57 19:54 21:17
5 September 27 Muharram Sunday 05:20 06:43 13:21 17:56 19:52 21:14
6 September 28 Muharram Monday 05:22 06:44 13:21 17:54 19:51 21:12
7 September 29 Muharram Tuesday 05:23 06:45 13:20 17:53 19:49 21:10
8 September 30 Muharram Wednesday 05:25 06:46 13:20 17:51 19:47 21:08
9 September 1 Safar Thursday 05:26 06:47 13:19 17:50 19:45 21:06
10 September 2 Safar Friday 05:28 06:49 13:19 17:48 19:43 21:04
11 September 3 Safar Saturday 05:29 06:50 13:19 17:46 19:41 21:02
12 September 4 Safar Sunday 05:31 06:51 13:18 17:45 19:39 20:59
13 September 5 Safar Monday 05:32 06:52 13:18 17:43 19:37 20:57
14 September 6 Safar Tuesday 05:33 06:53 13:18 17:42 19:35 20:55
15 September 7 Safar Wednesday 05:35 06:55 13:17 17:40 19:33 20:53
16 September 8 Safar Thursday 05:36 06:56 13:17 17:39 19:31 20:51
17 September 9 Safar Friday 05:38 06:57 13:17 17:37 19:29 20:49
18 September 10 Safar Saturday 05:39 06:58 13:16 17:35 19:28 20:47
19 September 11 Safar Sunday 05:40 06:59 13:16 17:34 19:26 20:45
20 September 12 Safar Monday 05:42 07:01 13:16 17:32 19:24 20:43
21 September 13 Safar Tuesday 05:43 07:02 13:15 17:31 19:22 20:41
22 September 14 Safar Wednesday 05:44 07:03 13:15 17:29 19:20 20:39
23 September 15 Safar Thursday 05:46 07:04 13:15 17:27 19:18 20:36
24 September 16 Safar Friday 05:47 07:06 13:14 17:26 19:16 20:34
25 September 17 Safar Saturday 05:48 07:07 13:14 17:24 19:14 20:32
26 September 18 Safar Sunday 05:50 07:08 13:13 17:22 19:12 20:30
27 September 19 Safar Monday 05:51 07:09 13:13 17:21 19:10 20:28
28 September 20 Safar Tuesday 05:52 07:10 13:13 17:19 19:08 20:26
29 September 21 Safar Wednesday 05:54 07:12 13:12 17:17 19:06 20:24
30 September 22 Safar Thursday 05:55 07:13 13:12 17:16 19:05 20:23